7 ວິທີບຳລຸງຮິມສົບຕ້ອນຮັບ ລະດູໜາວ

7 ວິທີບຳລຸງຮິມສົບຕ້ອນຮັບ ລະດູໜາວ

ເຜີແປ໊ບດຽວ ລະດູໜາວກໍ່ມາອີກແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າສີ່ງທີ່ມາກັບລະດູໜາວ ແມ່ນບັນຫາຜິວແຫ້ງຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍຮັບມືກັບ ສົບແຫ້ງລອກ ແລະ ຄົງຄິດວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ເລື່ອງປປາກມັນຊັບຊ້ອນກວ່າທີ່ເຈົ້າຄິດ ແລ້ວຈະຖ້າເຮັດຫຍັງ ເຮົາມາເບິ່ງວິທີການບຳລຸງຮິມສົບ ຮັບລະດູໜາວແບບແນ່ນອນ

  • ນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ ເພາະຂະນະຫຼັບ ຮ່ງກາຍຂະຊ່ອມແຊມຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ໂກຮຮໍໂມນຫຼັ່ງອອກມາ ຊື່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວພັນເຕັ່ງຕື່ງ ທ່ານນອນກໍ່ມີສ່ວນຊ່ວຍ ລົດຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດຮິ້ວຮອຍ ສະນັ້ນ ຈື່ງຄວນນອນຫງາຍ ບໍ່ຄວນນອນຄວ່ຳໜ້າ ກັບໝອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮີ້ວຮອຍໃຫມ່ໄດ້
  • ກິນອາຫານດີ ຈຳພວກຜັກໝາກໄມ້ຫຼາກສີ ປາທະເລທີ່ມີໂອເມກ້າ 3 ວິຕາມິນເອ ບີ ຊີ ອີ ຊື່ງເປັນແອນຕິອອກຊິແດນ ຊ່ວຍລົດການເກີດຮີ້ວຮອຍ
  • ຢຸດສູບຢາ ໃຜທີ່ຮູ້ຕົວວ່າສູບຢາ ນອກຈາກສຸຂະພາບເສື່ອມໂສມໄວແລ້ວ ຍັງເປັນຕົວການສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮີ້ວຮອຍອ້ອມປາກມາກ່ອນໄວ ເນື່ອງຈາກຂະ ນະສູບຢາ ເຮົາຕ້ອງຫໍ່ປາກຊ້ຳ ແລະ ສານນິໂຄຕິນກໍ່ທຳລາຍຄໍລາເຈນ ນອກ ຈາກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນໂລຫິດບໍ່ດີ ຜິວພັນບໍ່ໄດ້ຮັບອອກຊິເຈນເຕັມທີ່
  • ແສງແດດ ຫຼົບແດດ ສວມໝວກປີກກວ້າງ ຫຼື ທາຢາກັນແດດເພື່ອ ປົກປ້ອງຜິວທີ່ບອບບາງອ້ອມປາກ
  • ເຮັດໃຫ້ຜິວແຂງແຮງ ມີສຸຂະພາບດີ ດ້ວຍການບໍຳລຸງຜິວອ້ອມປາກ ລວມເຖີງປາກດ້ວຍຄຮີມບຳລຸງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ເພາະຜິວແຫ້ງເປັນສາເຫດຂອງຮີ້ວຮອຍໄດ້ ລວມເຖີງການລ້າງໜ້າ ຄວນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຖະນອມຜິວລ້າງໜ້າດ້ວຍ ຢ່າໃຊ້ຜ້າຂົນໜູຖູຜິວແຮງເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮີ້ວຮອຍ
  • ໃຊ້ເວລາສຳອາງລົດຮີ້ວຮອຍ ເຊັ່ນເຮຕິນອລ ຊື່ງຊ່ວຍເພີ່ມການຜັດປ່ຽນຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວນຽນ ເພີ່ມຄໍລາເຈນ ກົດໝາກໄມ້ຈຳພວກເອເອສເອ (Alpha Hydroxy Acid) ຊ່ວຍໃນການຜັດຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວຮຽບນຽນຂຶ້ນ ລວມເຖີງຄຮີມບຳລຸງໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແກ່ຜຜິວ ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈໃນຢາຫຼືເຄື່ອງລຳອາງໂຕໃດ ຄວນປືກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ອນ
  • ສູດທຳມະຊາດ ໂດຍໃຊ້ໝາກຫຸ່ງປັ່ນ ປະສົມເຂົ້າໂອ໊ດພອກໃບໜ້າ ແລະ ຮິມສົບດົປະມານ 30 ນາທີ ເອນໄຊປາເປນ (Papain Enzyme) ຈາກໝາກຫຸ່ງຊ່ວຍຟືນຟູເສັ້ນໃຍອີລາຕີນ ເຮັດໃຫ້ຜິວດູເຕັ່ງຕື່ງ ລົດຮີ້ວຮອຍ