7 ວິທີດັບກີ່ນໃນຕູ້ເຢັນ

       ນຳສີ່ງເຫຼົ່ານີ໊ໃສ່ຈອກແລ້ວປະໄວ້ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຈະຊ່ວຍໃນການດັບດູດກີ່ນໃຫ້ສົດຊື່ນ

1.ເມັດກາເຟ

2.ໃບເຕຍ

3.ຖ່ານ

4,ໝາກນາວ

6.ຊາຫຼືຊາສຳເລັດຮູບ

7.ໜັງສືພິມຫຼືເຂົ້າໜົມປັງ(ເຮັດໃຫ້ກ້ອນເພື່ອຊ່ວຍດູດກີ່ນໄດ້ດີສ່ວນເຂົ້າໜົມປັງປະໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ2ແຜ່ນແລະພະຍາຍາມປ່ຽນຕະຫລອດ)