7 ພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຕໍ່ໜ້າລູກ

ລູກຄືແກ້ວຕາດວງໃຈອງພໍ່ແມ່ທຸກຄົນ ແລະ ຕ້ອງພະຍາຍາມລຽງເຂົາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ຄອຍປະຄັບປະຄອງ, ໃນຕອນທີ່ລູກຍັງນ້ອຍພໍ່ແມ່ຄວນພະຍາຍາມຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີ ບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຫັນ ເພາະເດັກຄືໄວທີ່ກໍາລັງຮຽນແບບພໍ່ແມ່ ດັ່ງນັ້ນຫາກພໍ່ແມ່ສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ລູກເຫັນລູກກໍ່ຈະຮຽນແບບພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີຂອງພໍ່ແມ່ ຫລືຖ້າເຂົາບໍ່ສະແດງອອກຕອນນັ້ນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດຈະຖືກເກັບເປັນພາບຄວາມຊົງຈໍາເມື່ອຕອນທີ່ເຂົາເຮັດຜິດເຂົາກໍ່ຈະຄິດວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງເພາະພໍ່ແມ່ຍັງເຮັດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນພໍ່ແມ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານັ້ນ ສໍາລັບສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ຫລື  ພຶດຕິກໍາຜິດໆ ທີ່ກ່າວມາມີເຖິງ 7ຢ່າງດັ່ງນີ້:

7ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຕໍ່ໜ້າລູກນ້ອຍ

1.ຢ່າສູບ ຫລື ດື່ມຂອງມືນເມົາ ໃຫ້ເດັກເຫັນ ຢາສູບແລະເຫຼົ້ານອກຈາກຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານແລ້ວ ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ບຸກຄົນອອ້ມຕົວອີກດ້ວຍ ເພາະຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຈະໄດ້ຮັບຄັວນພິດຈາກຢາສູບ ແລະ ຫາກທ່ານດື່ມເຫຼົ້າກໍ່ຈະຂາດສະຕິເຮັດໃຫ້ສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ອອກມາ ເມື່ອເດັກນ້ອຍຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນເປັນປະຈໍາຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າການສູບຢາ ຫຼື ການດື່ມເຫຼົ້າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດ

2.ຢ່າເວົ້າຄໍາຫຍາບ ຄໍາເວົ້າຫຍາບຄາຍຂອງພໍ່ແມ່ເຖິງຈະເປັນພຽງຄໍາເວົ້າແຕ່ກໍ່ເຮັດໃຫ້ລູກຈົົດຈໍາໄດ້ ແລະ ຖ້າເຜີເວົ້າອອກມາໂດຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຄວາມໝາຍ ຫຼື ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງມັນ ດັ່ງນັ້ນພໍ່ແມ່ຄວນລະມັດລະວັງຄໍາເວົ້າຂອງຕົນເອງເມື່ອຢູ່ຕໍ່ໜ້າລູກ ເພາະເດັກນ້ອຍເປັນໄວທີ່ຈົດຈໍາຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ດີ

3.ການຫຼິ້ນໂທລະສັບ ຫຼື ແທັບເລັດຫຼາຍເກີນໄປ ການທີ່ເຮົາຕິດໂທລະສັບຈະເຮັດໃຫ້ລູກຕິດນໍາ ແລະ ສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບລວມທັງສົ່ງຜົນຕໍ່ການພັດທະນາສ່ວນຕ່າງໆຂອງລູກນໍາອີກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະໝອງ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ດັ່ງນັ້ນໃນໄວເດັກຄວນເປັນໄວທີ່ໄດ້ຫຼີ້ນຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຝິກພັດທະນາກ້າມເນື້ອ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກການອ່ານ ວາງໂທລະສັບລົງແລ້ວຫັນມາຫລິ້ນກັບລູກໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ.

4.ຢ່າຜິດຖຽງກັນຕໍ່ໜ້າລູກ ການຜິດຖຽງກັນນອກຈາກຈະໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງອາດຈະເຜີເວົ້າຄໍາຫຍາບຄາຍອອກມາຕໍ່ໜ້າລູກ ຈະໄປສ້າງບາດແຜໃນໃຈໃຫ້ກັບລູກ ຊຶ່ງເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາຕ້ອງຢູ່ຂ້າງໃຜ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກເກີດອາການສັບສົນ ແລະ ຮູ້ສຶກຄືກັບຂາດທີ່ເພິ່ງ ເພາະໃນຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຄືການຢາກເຫັນພໍ່ແມ່ຮັກກັນນັ້ນເອງ

5.ຢ່າມິ່ນປະໝາດ ຫລື ລໍ້ລຽນຄົນອື່ນຕໍ່ໜ້າລູກ ການດູຖູກຫລືລໍ້ລຽນຄົນອື່ນຕໍ່ໜ້າລູກເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂາດການເຄົາລົບບຸກຄົນອື່ນ ລວມທັງບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງອີກດ້ວຍ

6.ຢ່າເວົ້າຕັວະ ເຖິງແມ່ນວ່າລູກອາດຈະຍັງນ້ອຍແຕ່ເຂົາກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນລິດເມື່ອພໍ່ແມ່ໄດ້ເວົ້າກັບເຂົາໄວ້ແລ້ວກໍ່ຈະຕ້ອງຮັກສາຄໍາເວົ້ານັ້ນ ເພາະຫາກທ່ານບໍ່ຮັກສາຄໍາເວົ້າລູກຈະບໍ່ຍອມເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າອີກ ເປັນການຫຼຸດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈກັບພໍ່ແມ່ລົງ

7.ຢ່າເກັບອາລົມມາລົງກັບລູກ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຄຽດມາຈາກການເຮັດວຽກທີ່ຜິດຖຽງກັນມາກໍ່ຕາມກໍ່ບໍ່ຄວນເອົາອາລົມເຫຼົ່ານັ້ນມາລົງກັບລູກ ເພາະລູກເຂົາບໍ່ຮູ້ເລື່ອງກັບຄວາມສໍາພັນຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຄວາມຄຽດຂອງທ່ານ ກ່ອນເຂົ້າບ້ານຕ້ອງວາງບັນຫາໄວ້ເພາະການຍິ້ມແຍ້ມຕໍ່ໜ້າລູກຕະຫຼອດເປັນການສ້າງເດັກນ້ອຍໃຫ້ເປັນເດັກລ່າເລີງແຈ່ມໃສເພື່ອພັດທະນາດ້ານຕ່າງທທີ່ຈະຕາມມາໃນອານາຄົດ

ເພາະການກະທໍາຂອງພໍ່ແມ່ຈະເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ລູກສະເໝີດັ່ງນັ້ນພໍ່ແມ່ຄວນລະມັດລະວັງກິລິຍາອາການ 7ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຕໍ່ໜ້າລູກນ້ອຍ ຫາດເຮົາເປັນຄົນອາລົມຮ້ອນຕ້ອງເຝິກຕົວເອງໃຫ້ເຢັນລົງ ພະຍາຍາມປ່ອຍວາງພາລະຫຼືຄວາມຄຽດຕ່າງໆກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າບ້ານໄປເບິ່ງແຍງລູກ ການເຮັດໂຕເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຂອງພໍ່ແມ່ຈະຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ລູກອາລົມດີແລະກາຍເປັນຄົນດີທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນອານາຄົດ