7 ປະໂຫຍດຂອງ ຫອມບົ່ວໃຫຍ່

ຫອມບົ່ວໃຫຍ່ ເປັນພືດຜັກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີສັບພະຄຸນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເຮົາມັກຈະນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ

ສັບພະຄຸນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດ
1. ມີລິດຂ້າເຊື້ອ 
2. ມີລິດໃນການຂັບສານພິດທັງທີ່ເປັນໂລຫະ ແລະ ພະຍາດ
3. ຊ່ວຍຫລຸດຄໍເລດເຕີຣອນ ແລະ ຄວາມດັນໃນເລືອດ
4. ຊ່ວຍໃຫ້ເອນໄຊມ໌ຕັບເຮັດວຽກຂັບສານພິດໄດ້ຢ່າງມີບປະສິດທິພາບ ຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດມະເຮັງ
5. ຊ່ວຍຫລຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ
6. ຊ່ວຍຫລຸດອາການຫອບຫືດໄດ້
7. ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ