7 ທ່າໂຍຄະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີສຸຂະພາບດີງ່າຍໆໄດ້ທີ່ບ້ານ

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າການຫຼີ້ນໂຍຄະຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງກ້າມຊີ້ນຢືດຢຸ່ນແລະຊ່ວຍປັບສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ການຫຼີ້ນໂຍຄະຕ້ອງໄປເສຍເງີນແພງໆເຂົ້າຮຽນໂຍຄະເທົ່ນັ້ນແຕ່ບໍ່ແມ່ນເລີຍມື້ນີ້ເຮົາມີ  7 ທ່າງ່າຍໆທີ່ໄດ້ຜົນເກີນຄາດມາຊວນໃຫ້ສາວໆໄດ້ ລອງເຝິກກັນຢູ່ທີ່ບ້ານເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີກັນ.

ທ່ານັ່ງຕັ່ງຫຼືຢ່ອງຢໍ້

ທ່ານີ້ຊ່ວຍຍືດກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນດ້ານຂ້າງລຳໂຕແລະຊ່ວຍໃຫ້ປອດເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນທ່ານີ້ຖືເປັນທ່າທີ່ທ້າທາຍໃນການຈະເຮັດທ່ານີ້ໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດຕ້ອງມີສະມາຖິຈົດຈໍ່ແລະຈິດໃຈທ່ຽງຕົງແລະເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນີ້

- ຢືນຕົງແຍກຂາອອກຈາກກັນຫ່າງປະມານຊ່ວງບ່າ

- ຢໍ້ເຂົ່າລົງວ່າງສະໂພກໄປດ້ານຫຼັ້ງລະຫວັງຢ່າໃຫ້ຫົວເຂົ່າເລີຍປາຍຕີນ

- ຍົກແຂນທັງ 2 ຂ້າງຂື້ນຢຽດຂື້ນດ້ານເທີງໂດຍໃຫ້ແຂນ 2 ຂ້າງແນບຫູ

- ຄ້າງໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ

ທ່າຢືນກົ້ມໂຕ

ການເຮັດທ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງໃຫ້ສະໝອງໄດ້ພັກແລະຜ່ອນຄາຍຊ່ວຍກະຕຸ້ນພະລັງໃນຮ່າງກາຍບໍລິຫານກະດູກສັນຫຼັງເຮົາຈະຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າຮ່າງກາຍໄດ້ໃຊ້ພະລັງງານແລະໄດ້ຮັບຄວາມແຂງແຮງແລະເຮົາມາເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້

- ຢືນຕົງ,ເອົາຕີນຕິດກັນ,ແຂນຢູ່ຂ້າງລຳໂຕ

- ຍົກແຂນຂື້ນເໜືອເທີງຫົວ,ເອນຫຼັງເລັກນ້ອຍໂດຍໍບໍ່ເອນເຂົ່າຫາຍໃຈເຂົ້າໃນຂະນະທີ່ເອນໂຕໄປດ້ານຫຼັງຢູ່

- ຄ່ອຍຫາຍໃຈອອກພ້ອມກັບຍົກໂຕມາດ້ານໜ້າພັບສະໂພກລົງຈົນມືເຕະພື້ນ

- ໜ້າຜາກຕິດກັບເຂົ່າໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຖ້າຮູ້ສຶກຕຶງເກີນໄປໃຫ້ງໍຂາເລັກໜ້ອຍ

- ເຮັດຄ້າງໄວ້ປະມານ 20 ວິນາທີແລ້ວຄ່ອຍໆຍົກຕົວຂື້ນ

ທ່ານັກຮົບ

ຊ່ວຍໃຫ້ປອດເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນແລະຍັງເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງຂາອີກດ້ວຍ

- ຢືນກາງຂາອອກໃຫ້ກວ້າງໆ

- ປາຍຕີນຊ້າຍຫັນເຂົ້າລຳໂຕໃຫ້ເຮັດມຸມ 90 ອົງສາສ່ວນປາຍຕີນຂວາອຽງໄປດ້ານໜ້າ45 ອົງສາ

- ຫັນໂຕໄປດ້ານໜ້າທາງດຽວໄປກັບປາຍຕີນຂວາ

- ຢໍ້ເຂົ່າຂວາລົງຈົນຂາຕັ້ງສາກກັບພື້ນຢ່າໃຫ້ເຂົ່າເກີນປາຍຕີນຂາຊ້າຍຢຽດຕຶງ

- ຍົກແຂນ 2 ຂ້າງຂື້ນພະນົມມືເໜືອຫົວ

- ດຶງແຂນຂື້ນອີກຈົນຮູ້ສຶກຕຶງບໍລິເວນແອວ

- ເຮັດທ່ານີ້ຄ້າງໄວ້ 30 ວິນາທີແລະເຮັດຊ້ຳໂດຍສະລັບຂ້າງ

ທ່າໝາຢືນ

ທ່າໝາຢືນສາມາດຢືດຢຽດກະດູກສັນຫຼັງ,ກ້າມຊີ້ນສະໂພກ,ນ່ອງ,ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບກ້າມຊີ້ນ

- ນອນຄວໍ່າໜ້າຕັ້ງນິ້ວຕີນຂື້ນຕີນແຍກກວ້າງເທົ່າຊ່ວງບ່າໄຫຼ່ມືທັງ 2 ວາງຂ້າງລໍາໂຕລະດັບດຽວກັບບ່າໄຫຼ່ຕຽມໃນທ່າດັນພື້ນຍົກໂຕຂື້ນ

- ຢຽດແຂນຍົກລໍາໂຕຂື້ນເທີງຫົວວຢູ່ລະຫວ່າງແຂນທັງ 2 ຂ້າງ,ຍົກກົນຂື້ນ,ຢຽດແຂນຢຽດລໍາໂຕ

- ເຂົ່່າທັງ 2 ຂ້າງຢຽດຕຶງກົດສົ້ນຕີນລົງໃຫ້ໃກ້ກັບພື້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ

- ຢູ່ໃນທ່ານີ້ປະມານ 20 ວິນາທີ     

 

ທ່າເດັກນ້ອຍນອນຫງວມ

ຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອຍຄາຍຈິດໃຈຫົວຈະຕໍ່າກວ່າຫົວໃຈໃນທ່ານີ້ໃຫ້ເຮົາໄດ້ພັກສະໝອງເມື່ອໜ້າຜາກແຕະພື້ນກ້າມຊີ້ນຈະຮູ້ສຶກຢຽດ

- ຄຸກເຂົ່າເອົາຕີນຕິດກັນຫຼືແຍກອອກເລັກນໜ້ອຍຢຽດປາຍຂາແລະຂໍ້ຕີນໄປທາງຫຼັງນັ່ງລົງເທິງສົ້ນຕີນ

- ຫາຍໃຈອອກຂະນະກົ້ມໂຕວາງໜ້າຜາກລົງກັບພື້ນຕັ້ງຄໍຊື່ບໍ່ອຽງໄປຂ້າງໃດຂ້າງໜື່ງກົ້ນວາງຢູ່ເທີງສົ້ນນ່ອງ

- ເຮັດຄ້າງໄວ້ 30 ວິນາທີ

ທ່າຄັນທະນູ

ທ່ານີຊ່ວຍລົດອາການທ້ອງອືດໄດ້ດ້ວຍ

- ນອນຄວໍ້າໜ້າ

- ງໍເຂົ່າເຂົ້າຫາລໍາໂຕໃຫ້ຕີນຢູ່ເໜືອຫົວໃຫ້ສາມາດຈັບທີ່ຕີນໄດ້

- ຍົກແຂນທັງ 2 ຂ້າງຂື້ນໄປດ້ານຫຼັງ,ຈັນຂໍ້ຕີນ,ຍົກເອີກ,ຍົກຂາຂື້ນບໍ່ໃຫ້ຕິດພື້ນໃນທ່ານີ້ຈະມີສະເພາະທ້ອງເທົ່ານັ້ນທີ່ສໍາພັດທີ່ສໍາພັດກັບພື້ນ

- ຄ້າງໄວ້ 30 ວິນາທີແລະຄາຍທ່າ

ທ່ານອນງ່າຍໜ້າ

ເປັນທ່າສຳລັບການຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍຫຼັງຈາກການຢືດຈາກທ່າໂຍຄະຕ່າງໆຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍຊ່ວຍລົດຄວາມຄຽດແຖມຍັງລົດອາການນອນບໍ່ຫຼັບໄດ້ອີກ

- ນອນສະບາຍສະບາຍແຍກຂາອອກຈາກກັນເລັກໜ້ອຍແຂນ 2 ຂ້າງວ່າງຫ່າງຈາກລໍາໂຕແລ້ວຫຼັບຕາລົງຄ່ອຍໆ

- ໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍໂດຍຄ່ອຍໆໃຊ້ຈິດຈັບຈຸດຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເລີ່ມຈາກປາຍຕີນໄລ່ຂື້ນມາຈົນຂື້ນມາຮອດຫົວ

- ກຳນົດລົມຫາຍໃຈ,ຫາຍໃຈເຂົ້າອອກຊ້າໆໃຫ້ຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ

- ເຮົາສາມາດຢູໃນທ່ານີ້ໄດ້ເຖີງ 15-20 ນາທີຫຼືຈົນກວ່າເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກເຊົາເມື່ອຍ.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""