6 ເດືອນໄຊຍະບູລີ ສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳມູນຄ່າ 20 ກວ່າຕື້ກີບ

ການປູກພືດກະສິກໍາ ແລະການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ຂາຍໃນທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ມີທ່ວງທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ແລະມີປັດໄຈໃໝ່ຫຼາຍອັນເກີດຂຶ້ນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະເຕັກນິກໃໝ່, ການປູກການລ້ຽງເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ, ຜົນຜະລິດທັງມີຄວາມສະອາດປອດສານພິດ,
ໂດຍສົ່ງເສີມການຜະລິດແບບຄອບຄົວ, ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມ ແລະແບບນິຄົມກະເສດອຸດສາຫະກໍາ,ຫັນການຜະລິດແບບທໍາມະຊາດກ້າວ ໄປສູ່ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ທັນສະໄໝ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່ຄື: ທົ່ງພຽງຊຽງຮ່ອນ, ທົ່ງພຽງໄຊຍະບູລີ ແລະທົ່ງພຽງເມືອງພຽງ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະ ດວກໃນການຜະລິດພືດກະສິກໍາ ແລະລ້ຽງສັດສົ່ງອອກຂາຍເປັນສິນຄ້ານັບມື້ ນັບຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມານີ້ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ ສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະລ້ຽງສັດອອກຕ່າງປະເທດ ແລະປະເທດໃກ້ຄຽງ ມີມູນຄ່າທັງມົດ 13 ລ້ານກວ່າໂດລາ. ຫຼື ເທົ່າກັບ 24 ຕື້ກວ່າກີບ ໃນນີ້ທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນມັນຕົ້ນແຫ້ງມີ 20.400 ໂຕນ, ມູນຄ່າ 5 ລ້ານໂດລາ, ມັນຕົ້ນ ດິບ 12.00 ໂຕນ, ມູນຄ່າ 640.000 ໂດລາ, ສາລີແຂງ 180.000 ໂຕນ, ມູນຄ່າ 2 ລ້ານໂດລາ, ໝາກໂມ 815 ໂຕນ, ມູນຄ່າ 120.000 ໂດລາ, ກ້ວຍຫອມ 3.650 ໂຕນ, ມູນຄ່າ 547.500 ກວ່າໂດລາ ແລະພືດອື່ນໆອີກ.
     ນອກຈາກສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລ້ວການລ້ຽງສັດສົ່ງອອກກໍ່ນັບມ້ືນັບຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ. ການຫັນລ້ຽງແບບທໍາມະຊາດກ້າວໄປສູ່ການລ້ຽງແບບເປັນກຸ່ມ, ເປັນຟາມ ແລະຍັງມີການປູກຫຍ້າ, ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ຕື່ມອີກ. ຊຶ່ງເຫັນວ່າໃນທົ່ວແຂວງມີຟາມ ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ແລະສັດປີກທັງໝົດ 63 ຟາມ, ມີຟາມງົວ 6 ຟາມ, ຟາມໝູ 25 ຟາມ. ໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດສົ່ງ ອອກຂາຍມີທັງໝົດ 33.418 ໂຕ. ໃນນີ້ ມີງົວ 3.402 ໂຕ, ຄວາຍ 2.560ໂຕ, ໝູ 27.456 ໂຕ.

Cr: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ