6 ອາການທີ່ຮ່າງກາຍແຈ້ງເຕືອນພາຍໃນ 1 ເດືອນ ກ່ອນຫົວໃຈວາຍ

6 ອາການທີ່ຮ່າງກາຍແຈ້ງເຕືອນພາຍໃນ 1 ເດືອນ ກ່ອນຫົວໃຈວາຍ

ຫົວໃຈວາຍ ເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການເສຍຊີວິດໃນສະຫະລັດ ຄວວນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການປ້ອງກັນໂລກໄພໄຂ້ເຈັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຈົ້າ

ເຮົາຮູ້ວ່າມີປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກບາງຢ່າງທາງພັນທຸກຳ ແນວໃດກະຢ່າຖ້າເຮົາຍັງສາມາດູແລສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີຈະຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ

ແຕ່ຕົວການດຳເນີນຊີວິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກວຸ່ນວາຍກັບໜ້າທີ່ການງານ ຈື່ງບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະດູແລຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ກໍ່ໃຫ້ເກີດປັນຫາການເຈັບປ່ວຍລວມເຖີງໂລກຫົວໃຈ ຊື່ງເປັນໄພຫງຽບ ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ເຖີງປັນຫາຈົນກວ່າຈະສາຍເກີນໄປເພື່ອປ້ອງກັນກໍລະນີທີ່ໂລກຮ້າຍຈະເກີດຂຶ້ນ ມັນຈື່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກກັບອາການຫົວໃຈວາຍກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນແທ້

ນີ້ຄື 6 ອາການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຫົວໃຈວາຍ

  • ຄວາມອ່ອນແອ ອາດມີສາເຫດເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າຮູ້ສຶກອ່ອນແອ ແຕ່ຖ້າມັນເກີດຂຶ້ນໃນທັນທີທັນໃດ ເປັນໄປໄດ້ວ່າປັນຫາກ່ຽວກັບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ຊື່ງອາດເປັນຜົນຈາກຫຼອກເລືອດແດງແຄບລົງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີແຮງໝົດກຳລັງວັງຊາ
  • ຄວາມເມື່ອຍລ້າ fatique ການຫົດຕົວຂອງຫຼອດເລືອດເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈໄດ້ຮັບເກັດເລືອດຕ່ຳ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າ ແລະ ຫາວນອນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ
  • ອາການວຽນຫົວ ແລະ ເຫງືອອອກ ການໄຫຼວຽນເລືອດຕິດຂັດເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄປຍັງອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ທົ່ວເຖີງ  ລວມເຖີງສະໝອງຂອງເຈົ້ານຳອີກ ຊື່ງມັນເປັນອັນຕະລາຍ ອັນດັບທຳອິດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກວຽນຫົວ
  • ຫາຍໃຈຖີ່ເມື່ອຍງ່າຍ ປະລິມານຂອງເລືອດໃນຫົວໃຈທີ່ລົດລົງ ຈະເຮັດໃຫ້ປອດບໍ່ໄດ້ຮັບອອກຊິເຈນທີ່ພຽງພໍທັ້ງສອງລະບົບມີວາມສຳພັນກັນຫຼາຍ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກມີປັນຫາໃນການຫາຍໃຈໃຫ້ປືກສາແພດ ເຈົ້າອາດຈະຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຖືກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຫຼິ້ນງານຢູ່
  • ແນ່ນໜ້າເອິກ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກອືດອັດແນ່ນໜ້າເອິກຂອງເຈົ້າ ບໍ່ວ່າຈະມີອາການເຈັບໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼື ຄວາມດັນຂຶ້ນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າເຈົ້າກຳລັງຖືກຫຼິ້ນງານຈາກໂລກ ອາການເຈັບຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນກະທັ່ງີການໂຈມຕຕີເກີດຂຶ້ນແທ້
  • ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຫຼືອາການໜາວເຢັນ ໄຂ້ຫວັດອາດເປັນປັນຫາສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ໜັກໜາຫຍັງ ແຕ່ຖ້າໄດ້ປະສົບກັບມັນຫຼັງຈາກທີ່ຮູ້ສຶກວ່າອາການຂອງໂລກບາງຢ່າງທີ່ກ່າວເຖີງ ອາດເປັນສັນຍານວ່າເຈົ້າຖືກຫຼິ້ນງານຈາກໂລກ ໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າຫຼາຍຄົນເປັນໄຂ້ຫວັດຢູ່ຫຼາຍມື້ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກໂຈມຕີຈາກໂລກໄພ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດເມື່ອພົບອາການຂອງໂລກ

ຖ້າເຈົ້າຫຼືບາງຄົນຮູ້ວ່າມີອາການດັ່ງກ່າວຂ້າງຕົ້ນ ເຈົ້າຕ້ອງໄປພົບແພດໂດຍດ່ວນທີ່ສຸດ ຮັບການຮັກສາທັນທີ່ເປັນວິທີທີ່ດີີ່ສຸດເພືອປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈວາຍ