6 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວຫຼັງ

ສິວຫຼັງກໍ່ເປັນເລື່ອງໜຶ່ງງທີ່ເຮັດໃຫ້ສາວໆຫຼາຍຄົນໜັກໃຈໄດ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສວມໃສ່ເສື້ອໂຊຫຼັງ ເນື່ອງຈາກມັນຈະເຮັດໃຫ້ຫຼັງລາຍເປັນຈຸດດ່າງດຳເບິ່ງແລ້ວບໍ່ລຽບນຽນ ແລະ ເວລາທີ່ເປັນບາງເທື່ອກໍ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄັນຫຼັງ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມລຳຄານກັບເຮົາອີກ ຫຼາຍຄົນອາດສົງໃສວ່າສິວຫຼັງມັນເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ແນວໃດ

1.ເກີດຈາກກຳມະພັນ ຫາກຄົນໃນຄອບຄົວມີຄົນເປັນສິວຫຼັງ ມັນກໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຜ່ານກຳມະພັນກັນໄດ້

2.ເກີດມາຈາກຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍມີການປ່ຽນແປງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເປັນໄວຮຸ່ນ ຊ່ວງທີ່ມີປະຈຳເດືອນ ແລະ ຊ່ວງທີ່ເກີດຄວາມຕຶງຄຽດດ້ານຄວາມຄິດ

3.ເກີດຈາກອາຫານການກິນ ຂອງຫວານເປັນອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ສິວຂຶ້ນງ່າຍ

4.ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ທາຜິວ, ອາບນ້ຳ ຫາກເຮົາເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ບໍ່ດີມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສິວຫຼັງໄດ້

5.ເສື້ອທີ່ໃສ່ ເສື້ອຜ້າເນື້ອແຂງ ແລະ ໜາມັກຈະອັບ ແລະ ສຽດສີກັບຜິວ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສິວຫຼັງໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນເລືອກໃສ່ເສື້ອຜ້າແພນຸ້ມ ແລະ ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ

6.ຜ້າປູບ່ອນຄວນປ່ຽນໃໝ່ເປັນປະຈຳ ເພາະຜ້າປູບ່ອນເກົ່າບໍ່ມັກຊັກຈະມີແບັດທີເຣຍ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດສິວຫຼັງໄດ້

ທີ່ຜ່ານມາທັງ 6 ຂໍ້ຂ້າງເທິງນັ້ນລ້ວນແຕ່ເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວຫຼັງ