6 ທ່າບໍດີເວສ ສະລັດຄວາມຍອນຍານຍ້ວຍໃຫ້ກະຊັບ ເລິກລົງພຸງ!!!

6 ທ່າບໍດີເວສ ສະລັດຄວາມຍອນຍານໃຫ້ກະຊັບ ເລິກລົງພຸງ!!!

ສະບາຍດີສາວໆ ມື້ນີ້ຂໍສຽງສາວໆທີ່ກຸ້ມໃຈເພາະກາຍເປັນສາວລົງພຸງ ແຕ່ງຊຸດໃດກໍ່ຕ້ອງໃສ່ວິທະຍາຍຸດຊັ້ນສູງແຂນພຸງເຂົ້າໄວ້ບໍ່ໃຫ້ອອກມາສະແດງຕົວໃຫ້ໃຜເຫັນ ຊ່າງເປັນວິທີທີ່ບໍ່ເວີກ ມື້ໃດຮູ້ສຶກເມື່ອຍອືດອັດຂຶ້ນມາຈະໃຫ້ມານັ່ງແຂນພຸງຢູ່ຄົງບໍ່ໄຫວແນ່ນອນ ແບບນີ້ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຫາວິທີກຳຈັດຢ່າງຈິງຈັງແລ້ວຫຼະ ຂໍບອກວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ປະໂຫຍດທັ້ງ 2 ເດັ້ງນອກຈາກພຸງຈະແລ່ນໜີແລ້ວ ສັດສ່ວນທີ່ຍ້ວຍໆຈັບແລ້ວນິ່ມໄປໝົດກໍ່ຈະກັບບມາກະຊັບຄືເກົ່າ ພຽງແຕ່ຄິດເຮົາກະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງແລ້ວ ເຮົາຟ້າວມາດືງຫຸ່ນສວຍກັບມາເປັນຂອງເຮົາຄືເກົ່າດີກວ່າ

10 SINGLE LEG GLUTE BRIDGES

10 ALTERNATING PLANKING GLUTE LIFT

10 WALL SQUAT & LEG CIRCLES (PER LEG)

50 ALTERNATING CURTSY LUNGE

50 ALTERNATING SINGLE LEG STIFF DEADLIFT

50 GLUTE SQUEEZES

10 WALL SQUAT & LEG CIRCLES (PER LEG)

10 ALTERNATING PLANKING GLUTE LIFT

10 SINGLE LEG GLUTE BRIDGES