6 ຂໍ້ດີຂອງໝາກອາໂວຄາໂດ

 

ດີແທ້ໆເດີພີ່ນ້ອງ ຂໍເລົ່າ 6 ຂໍ້ດີຂອງໝາກອາໂວຄາໂດ:

 

  1. ຊວ່ຍປ້ອງກັນພະຍາດຄໍ່ເສື່ອມ: ເພາະເຕັມໄປດ້ວຍສານລູທີນ ແລະ ຊີແຊນທີນຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມບົກຜ່ອງຂອງກະດູກ.
  2.  ເປັນອາຫານສະໝອງ: ເພາະຄວາມດັນເລືອດບໍ່ສູງ, ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ກໍ່ເພີ່ມຂື້ນ.
  3.  ເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນ: ມີສານລູຕ້າໄຮໂອນທີ່ມີແອນຕີ້ອອ໋ກຊີເດັນ ແລະ ຕົວຂັບສານພິດ.
  4.  ຕ້ານມະເລັງໃນຜົ້ງປາກ: ສາມາດຢຸດຢັ້ງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງໂດຍບໍ່ທຳລາຍເຊວ.
  5.  ຫລຸດຄວາມດັນເລືອດ: ມີໂພແທດຊຽມຊ່ວຍການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມສົມດຸນຂອງນໍ້າໃນຮ່າງກາຍ.
  6. ດູດສານອາຫານສຳຄັນເຊັ່ນ: ເບຕ້າແຄໂຮທີນ ລວມທັງກະຕຸ້ນວິຕາມິນເອ.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------