6ສູດສະໝຸນໄພແກ້ເລັບສັກ,ເລັບອັກເສບດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດ

 

ເລັບສັກຫຼືເລັບອັກເສບເກີດຈາກພາວະທີ່ເລັບຈະເລີນເຕີບໂຕເຂົ້າໄປໃນຊີ້ນເລັບສັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການອັກເສບທີ່ຮຸນແຮງເຖີງຂັ້ນຕັດເລັບຖິ້ມມື້ນີ້ເຮົາຂໍແນະນຳ6ສູດສະໝຸນໄພແກ້ເລັບສັກວິທີຮັກສາງ່າຍໆດ້ວຍໂຕເຮົາເອງມາຝາກກັນ

  • ສູດທີ1: ຕໍາໃບໝາກສີດາສົດ2ໃບ,ເກືອ1/2ບ່ວງກາເຟ,ເຂົ້າສຸກ2ບ່ວງແກງຕໍາໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວນຳມາພອກບ່ອນທີ່ເປັນໜອງ,ບ່ອນທີ່ເປັນເລັບສັກຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດໄດ້
  • ສູດທີ2: ຕຳຂີ້ມິ້ນ2ງ່າງ,ເກືອເມັດໃຫຍ່,ເຂົ້າສຸກ1ກຳມືຕຳໃຫ້ລະອຽດພ໋ອກບໍລິເວນທີ່ເປັນບາດປະໄວ້20ນາທີຈະເຮັດໃຫ້ໜອງແຕກອອກມາແລະຫາຍປວດໄດ້
  • ສູດທີ3: ຝານໝາກນາວບ່ອນຫົວອອກຂະນາດພໍຊອດນິ້ວເຂົ້າໄດ້ໃຊ້ມີດຄວ້ານເອົາຊີ້ນທາງໃນອອກເລັກນ້ອຍທາງປູນແດງບາງໆບໍລິເວນທີ່ເລັບສັກເຂົ້າໄປຂ້າງໃນມາກນາວທີ່ຝານແລ້ວປະໄວ້ປະມານ5-10ນາທີວິທີນີ້ເຮັດມື້ລະ2-3ຄັ້ງເຊົ້າ-ແລງ
  • ສູດທີ4: ໃຊ້ໃບທຽນດອກ7-10ໃບຕໍາໃຫ້ລະອຽດນໍາມາພ໋ອກບໍລິເວນເລັບສັກປ່ຽນຢາມື້2ຄັ້ງເຊົ້າ-ແລງ
  • ສູດທີ5: ໃຊ້ເກືອອັດໃສ່ຕາມຊອກເລັບທີ່ເຈັບແລະບວມ,ຖ້າເຈັບຫຼາຍໃຫ້ໃສ່ເກືອເຊົ້າ-ແລງ
  • ສູດທີ6: ໃຊ້ໃບພູ3-5ໃບຕໍາປະສົມກັບເກືອແລ້ວພອກລົງບໍລິເວນທີ່ເປັນເລັບສັກປ່ຽນຢາມື້ລະ2ຄັ້ງຊ່ວງເຊົ້າແລະແລງເຮັດແບບນີ້ປະມານ5-7ມື້ກໍ່ຫາຍເປັນປົກກະຕິພຽງເທົ່ານີ້ຮັບຮອງວ່າອາການເລັບສັກຈະບໍ່ກັບມາເປັນອີກຕໍ່ໄປ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------