6ວິທີແກ້ປັນຫາລູກບໍ່ຢາກໄປໂຮງຮຽນ

1.ຊ່ວງທຳອິດຄວນໄປຮັບ-ໄປສົ່ງລູກດ້ວຍໂຕເອງຫຼືໄປຮັບໄປສົ່ງຕະຫຼອດໄດ້ຍີ່ງດີເພາະລູກຈະໄດ້ເກີດຄວາມເຊື່ອໃຈແລະວາງໃຈວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ປະຖີ້ມເຂົາໄປໃສ

2.ຢ່າຂູ່ຫຼືບັງຄັບ:ເພາະເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເຮັດຫຍັງຕ້ອງໄປໂຮງຮຽນເດັກບາງຄົນຈະຄິດວ່າພໍ່ແມ່ເອົາມາຖີ້ມດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນບັງຄັບລູກ

3.ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັນ:ຖ້າລູກເຄີຍໄປໂຮງຮຽນແລ້ວບໍ່ຢາກໄປອີກໃຫ້ຖາມປັນຫາເກີດຈາກຫຍັງເຂົ້າກັບຫມູ່,ຄູອາຈານໄດ້ຫຼືບໍ່ຈະໄດ້ແກ້ໄຂປັນຫາໃຫ້ຖືກທາງ

4.ຊວນລົມ:ຕອນແຕ່ງໂຕໃຫ້ລູກໄປໂຮງຮຽນຫຼືຕອນນັ່ງກິນເຂົ້ານຳກັນຊວນລູກລົມໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກຜ່ອຍຄາຍແລ້ວຖາມເລື່ອງຕ່າງໆວ່າມື້ວານເຮັດກິດຈະກຳຫຍັງແນ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ,ກິນເຂົ້າກັບຫຍັງ,ລູກຈະໄດ້ບໍ່ກົດດັນແລະເລົ່າໃຫ້ຟັງຢ່າງສະບາຍໃຈໃຫ້ພໍ່ແມ່ຈະໄດ້ຮັບຮູ້

5.ພໍ່ແມ່ຄວນຈະຊື່ນຊົມແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈລູກ:ໃນເວລາທີ່ລູກກັບມາແຕ່ໂຮງຮຽນແລະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງແລະພ້ອມໃຫ້ເຫັນຈຸດດີທີ່ລູກຄວນໄປໂຮງຮຽນຕົວຢ່າງວ່າມື້ນີ້ລູກອອກແຮງງານເກັບຂີ້ເຫຍື່ອຊ່ວຍທາງໂຮງຮຽນສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສີ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຊື່ນຊົມເພື່ອໃຫ້ລູກມີຄວາມຄິດຢາກໄປໂຮງຮຽນອີກ

6.ສອນໃຫ້ລູກຊ່ວຍໂຕເອງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເດັກ:ເດັກບາງຄົນຊ່ວຍເຫຼືອໂຕເອງໄດ້ນ້ອຍອາດເປັນເພາະອາຍຸນ້ອຍອ່ອນກ່ອນໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງຫຼືຕອນຢູ່ບ້ານອາດຈະບໍເຮັດໃຫ້ໂຕເອງໃນເວລາທີ່ໄປຮ່ວມຫ້ອງກັນແລ້ວກໍ່ຈະບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງຮ່ວມກັບໝູ່ດັ່ງນັ້ນລູກຈື່ງຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຢາກໄປໂຮງຮຽນດັ່ງນັ້ນຢູ່ບ້ານແມ່ນຫຍັງທີ່ລູກສາມາດເຮັດໄດ້ກໍ່ຄວນໃຫ້ລູກເຮັດເອງເພື່ອຈະໄດ້ຊຳນານຮູ້ຈັກຊ່ວຍໂຕເອງແລະຄົນອື່ນໄດ້