5 ເຄັດຫຼັບຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດຈາກການເຮັດວຽກ

ໜຸ່ມໆສາວໆຍຸກໃໝ່ກໍ່ຕ້ອງພົບບັນຫາຄວາມຄຽດໃນການເຮັດວຽກຄືກັນແຕ່ເຖີງວ່າວຽກຈະໜັກຫຼືເບົາກໍ່ສາມາດເກີດຄວາມຄຽດໄດ້ແຕ່ເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ດ້ວຍການປັບໂຕເລັກໆໜ້ອຍໆເຮົາໄປເບີ່ງເຄັດລັບກັນເລີຍ

  • ອອກກຳລັງກາຍ:ເພື່ອລະບາຍຮໍໂມນແຫ່ງຄວາມຄຽດອອກໄປໃຫ້ໝົດຈະອອກກຳລັງກາຍລະຫວ່າງການເຮັດວຽກເຊັ່ນ:ການ ຍ່າງຂື້ນລົງຂັ້ນໃດຫຼືຈເປັນການເລັ່ນກິລາຫຼືເຮັດວຽກບ້ານໃນເວລາຫວ່າງກໍ່ໄດ້ການອອກກຳລັງງກາຍຈົນເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຫຼັ່ງຮໍໂມນແຫ່ງຄວາມສຸກອອກມາຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈສົດຊື່ນເປັ່ງປັ່ງ.

  • ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ:ບໍ່ຈຳເປັນຢ່າເອົາວຽກກັບໄປເຮັດຢູ່ບ້ານຕ້ອງຮູ້ຈັກບໍລິຫານເວລາເພື່ອຈະໄດ້ມີເວລາພັກຜ່ອນສ່ວນໂຕແລະມີເວລາໃຫ້ຄອບຄົວນຳແຕ່ເຄື່ອງຈັກຍັງຕ້ອງມີເວລາພັກຜ່ອນແລະຊ້ອມບຳລຸງເຮົາເອງກໍ່ຕ້ອງມີເວລາພັກຜ່ອນເພື່ອຈະໄດ້ມີພະລັງສຳລັບການເຮັດວຽກໃນມື້ຕໍ່ໆໄປ

  • ເວົ້າປຶກສາບັນຫາທີເຮົາໜັກໃຈກັບຄົນໃກ້ຊິດ:ເຖີງບາງຄັ້ງເຂົາອາດຈະຊ່ວຍແກ້ບັນຫາເຮົາບໍ່ໄດ້ແຕ່ການລະບາຍແລະໄດ້ຮັບຄຳປອບໃຈກັບມາເຮົາຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນສະບາຍໃຈຂຶ້ນເມື່ອສະໝອງປອດໂປ່ງກໍ່ອາດຈະແກ້ບັນຫາໄດ້ເອງ
  • ປັບປ່ຽນແນວຄິດ:ຢ່າເອົາແຕ່ວິຕົກກັງວົນໃຫ້ຫຼາຍເກີນໄປລອງຄິດໃນຫຼາຍໆແງ່ມຸມຄິດໃນສິ່ງດີໆຄິດຢ່າງມີຄວາມຫວັງແລະຢ່າຄິດໝົກໝຸ້ນແຕ່ບັນຫາຂອງໂຕເອງຄິດເຖິງຄັນອື່ືນແດ່ວ່າຍັງມີຄົນລຳບາກກວ່າເຮົາອີກຕັ້ງຫຼາຍຈະໄດ້ມີກຳລັງໃຈສູ້ຕໍ່ໄປ

  • ຝືກເທັກນິກຄາຍຄຽດ:ເຊັ່ນການຫາຍໃຈເຂົ້າອອກເລີກໆໃຫ້ທ້ອງປ່ອງຂຶ້ນແລະຫາຍໃຈອອກໃຫ້ທ້ອງແຟບລົງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະລໍຄວາມຄຽດໄດ້ຄາຍຄວາມກັງວົນຫຼຸດຄວາມຢ້ານແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນລົງນອກຈາກນີ້ຄວນຝືກສະມາທິເພື່ອສະຫງົບຈິດໃຈໂດຍມີສະຕິຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກຈະຊ່ວຍຄາຍຄຽດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

===============================================================================================================================================================