5 ອາຫານທີ່ກິນແລ້ວແຂ້ວຂາວ

- ໝາກນັດ: ເພາະໃນໝາກນັດມີເອນໄຊບຣໍມີເລນ ທີ່ມັນມັກຈະຖືກນຳໄປປະສົມໃນຢາຖູແຂ້ວ ດັ່ງນັ້ນເອນໄຊຕົວນີ້ຈະຊ່ວຍຟອກສີແຂ້ວໃຫ້ຂາວຂຶ້ນໄດ້ແບບບໍ່ຮຸນແຮງ.

- ໝາກຖົ່ວ: ໃນໝາກຖົ່ວຈະມີສານທີ່ຊ່ວຍເຂົ້າໄປລະລາຍຄາບຈຸລິນຊີ ແລະຄາບທີ່ຕິດຢູ່ເທິງແຂ້ວ ການຮັບປະກິນໝາກຖົ່ວຕະຫຼອດ ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ແຂ້ວຂາວຂຶ້ນໄດ້.

- ສະຕໍເບີຣີ: ກົດມາລິກໃນສະ ຕໍເບີຣີກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ແຂ້ວຂາວໄດ້ຄືກັນຄຣີມບຳລຸງຜິວບາງຍີ່ຫໍ້ກໍ່ເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ສານສະກັດຈາກສະຕໍເບີຣີກໍ່ເພາະຊ່ວຍພັດເຊລໄດ້.

- ຊີສ: ໃນຊິສຸມີໂປຣຕີນນົມ ທີ່ຊ່ວຍເຕີມເຕັມແຮ່ທາດໃນສານເຄືອບແຂ້ວໃຫ້ຂາວຂຶ້ນ ແລະແຂງແຮງຂຶ້ນ.

- ແອລເປິລ: ເພາະໝາກແອລເປິລຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມກອບເວລາຫຍໍ້າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຜະລິດນໍ້າລາຍອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງນໍ້າລາຍນີ້ແຫຼະທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດແບກທີເຣຍເຮັດໃຫ້ຊ່ອງປາກສະອາດແລ້ວກໍ່ເບິ່ງສະຫວ່າງຂຶ້ນ.