5 ສິ່ງອັນຕະລາຍ ທໍາຮ້າຍສະໝອງລູກ

ພັດທະນາການເດັກນ້ອຍຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ແບບສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງຂອງຮອບຕົວໃນເຮືອນທີ່ພໍ່ ແລະແມ່ອາດຈະລະເລີຍ ຫຼືບໍ່ທັນໄດ້ຄິດ ແລະຄາດບໍ່ເຖິງວ່າຈະອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກນ້ອຍມື້ນີ້ເຮົາກໍ່ມີເຄັດລັບຈາກວາລະສານ ກັບ 5 ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ລູກນ້ອຍຄວນຢູ່ຫ່າງໄກມາແນະນໍາກັນ ໄພໃກ້ຕົວລູກນ້ອຍຈະມີຫຍັງແດ່ເຮົາໄປເບິ່ງນໍາກັນ

ສະບັບນີ້ ຂໍອະນຸຍາດນໍາບົດຄວາມບາງສ່ວນຂອງນັກວິຊາການອິດສະຫຼະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະໝອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ເຄີຍຕີພິມໄປແລ້ວ ແຕ່ເລື່ອງສະໝອງລູກບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ພໍ່ ແລະແມ່ “ເອົາໄວ້ກ່ອນ” ໄດ້ຕ້ອງແມ່ນເລື່ອງທີ່ “ຕ້ອງເຮັດດຽວນີ້” ເທົ່ານັ້ນ ເຮົາຈິ່ງນໍາມາບອກປ້ອງກັນໄວ້

1. ໂທລະສັບ: ຈາກງານວິໄຈຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປຽບທຽບເດັກນ້ອຍທີ່ເບິ່ງໂທລະສັບມື້ລະ 1 ຊົ່ວໂມງ ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງເລີຍ ເວລາຜ່ານໄປ 1 ປີ ເຫັນວ່າ ພັດທະນາການທີ່ເບິ່ງໂທລະສັບຕໍ່າກວ່າເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງແບບຊັດເຈນ ແລະມີຄໍາແນະນໍາວ່າຖ້າຈະໃຫ້ລູກເບິ່ງ ຄວນເບິ່ງຫຼັງ 6 ປີໄປແລ້ວ ເພາະໂທລະສັບມີທັງສຽງ ແລະພາບທີ່ໄປກະຕຸ້ນສະໝອງກາຍເປັນເດັກສະມາທິສັ້ນ ເພາະເດັກໃຊ້ປະສາດສໍາຜັດພຽງ 2 ສ່ວນ ຄື ຕາກັບຫູ ຈິ່ງຂັດແຍ່ງໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ຜ່ານປະສາດສໍຜັດທັງ 6 ນັ້ນເອງ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງສ່ວນອື່ນໆ ບໍ່ຖືກໃຊ້ງານ ຖືວ່າເປັນການທໍາຮ້າຍສະໝອງ

2. ອາຫານຂີ້ເຫຍື້ອ: ອາຫານພວກນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດຈາກແປ້ງ ປີ້ງ ຫຼືຈືນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສູງ ໃນອາຫານມີນໍ້າຕານ ແລະໄຂມັນບໍ່ດີ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸບໍ່ຮອດ 3 ປີ ຖ້າໄດ້ກິນຕະຫຼອດ ຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພັດທະນາເຊວສະໝອງດ້ອຍປະສິດທິພາບ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໄອຄິວຕໍ່າກວ່າໜູ່ໃນໄວຮຽນນໍາກັນ ແລະບໍ່ຕ້ອງລືມວ່າໄວທໍາອິດເກີດ-3 ປີ ເປັນໄວທີ່ສະໝອງພັດທະນາໄດ້ສູງສຸດ

3. ຢາສູບ: ເຮືອນຫຼັງໃດທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ຍັງປະທີ່ຈະສູບຢາບໍ່ໄດ້ ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຍັງຄົງໄດ້ສູບດົມຢູ່ ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າອາກາດທີ່ມີຄວັນຢາສູບຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສື່ອມ ເພາະໄດ້ຮັບສານຜິດຈາກຄວັນຢາສູບນັ້ນເອງ

4. ຂອງຫຼິ້ນ: ຂອງຫຼິ້ນຂອງໃກ້ຕົວລູກຫຼາຍທີ່ສຸດກໍ່ມີສານຜິດ ໂດຍສະເພາະຂອງຫຼິ້ນພາດສຕິກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈະມີສານຕະກົ່ວ ສານປົ່ນເປື້ອນ ຫາກລູກຢິບຈັບເຂົ້າປາກ ຫຼິ້ນເປັນເວລາດົນ ສານເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ເຂົ້າໄປສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ສົ່ງຜົນຕໍ່ສະໝອງໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງເລືອກຂອງຫຼິ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມປອດໄພ ຫຼືຫຼີ້ກລ່ຽງຈອງຫຼິ້ນຈໍາພວກພາດສຕິກ ຫຼືຂອງຫຼິ້ນແຕ່ງສີຕ່າງໆ ຫາແນວຫຼິ້ນແບບທໍາມະຊາດໃຫ້ລູກຫຼິ້ນດີກວ່າ

5. ໄອ…ທັງຫຼາຍ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄອໂຟນ, ໄອແພັດ, ແທັບເລັດ, ໜ້າຈໍນ້ອຍໆ ທີ່ບັນດານເລື່ອງມ່ວນໆດ້ວຍປາຍນິ້ວທັງຫຼາຍນັ້ນ ເຖິ່ງຈະຍັງບໍ່ມີໃຜຢືນຢັນວ່າສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ສະໝອງເດັກນ້ອຍໂດຍກົງແນວໃດ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ຕ່າງກັບໂທລະສັບຫຼາຍ ແຖມເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ ຍັງມີແສງສີຟ້າທີ່ທໍາຮ້າຍປະສາດຕາ ແລະທໍາຮ້າຍທັກສະຕ່າງໆ ທີ່ເດັກນ້ອຍ ຄວນຈະໄດ້ພັດທະນາຕາມໄວດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນໃຫ້ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແລະມີກະຕິກາຊັດເຈນໃນການໃຊ້ງານ