5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຈ້ຍທິດຊູ່ເຊັດ

ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າເຈ້ຍທິດຊູ່ ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຄາບຂີ້ຝຸ່ນ, ສິ່ງເປິເປື້ອນ, ນໍ້າປຽກພື້ນ, ແຕ່ກໍມີບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຈ້ຍທິດຊູ່ເຊັດ ເພາະນອກຈາກມັນຈະບໍ່ສະອາດແລ້ວ ບາງຄັ້ງມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຂອງເຮົາເສຍຫາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ

  1. ຮອຍເປື້ອນເທິງພົມ: ການໃຊ້ເຈ້ຍທິດຊູ່ເຊັດນໍ້າທີ່ເປື້ອນໃນພົມນັ້ນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄາບເປື້ອນ ຫຼືຮອຍເປື້ອນຕິດແໜ້ນ, ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ການໃຊ້ຜ້າເຊັດທຳຄວາມສະອາດ ແຕ່ຖ້າຖູ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ຮອຍເປື້ອກະຈາຍຕົວອອກໄປຫຼາຍຂຶ້ນ
  2. ບາງຊິ້ນສ່ວນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ: ເພາະມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ອາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ງາຍເຊັ່ນ: ໜ້າຈໍໂທລະສັບ ເຈ້ຍທິດຊູ່ມີຜິວສຳຜັດມັນຈະທຳລາຍຜິວໜ້າຈໍ, ດັ່ງນັ້ນຄວນໃຊ້ຜ້າທີ່ອ່ອນນຸ້ມ ຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດໜ້າຈໍ ຫຼືຮອຍເປື້ອນ
  3. ເຟີນິເຈີໄມ້: ເຈ້ຍທິດຊູ່ຈະສ້າງຝຸ່ນ ແລະຮອຍຂີດເທິງເຟີນິເຈີໄມ້, ວິທີທຳຄວາາມສະອາດເຟີນິເຈີໄມ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄວນໃຊ້ຜ້ານຸ້ມໆເຊັດຈະດີກວ່າ
  4. ໂສ້ງເສື້ອສີດຳ: ການເອົາທິດຊູ່ເຊັດ ເປັນການຖິ້ມເຍື່ອເຈ້ຍທິດຊູ່ຕິດໄວ້ເທິງເສື້ອຜ້າ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ການໃຊ້ຜ້າສະອາດໆເຊັດສິ່ງເປິເປື້ອນຈະດີກວ່າ
  5. ແວ່ນຕາ: ເພາະຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບຜິວພາຍນອກເລນໂດຍສະເພາະ ເມື່ອເລນນັ້ນມີການເຄືອບເປັນຢ່າງດີ, ວິທີທຳຄວາມສະອາດແວ່ນຕາທີ່ເໝາະສົມຄື ການໃຊ້ຜ້າເຊັດທຳຄວາມສະອາດແວ່ນຕາໂດຍສະເພາະ