5 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ

5 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ

ພະຍາດນີ້ມີອັນຕະລາຍຫຼາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ຕຸ້ຍ ຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າຄົນທີ່ຈ່ອຍ

1.ໃຈສັ່ນ, ໃຈເຕັ້ນໄວ ປາຍນິ້ວມື ປາຍນິ້ວຕີນເຢັນ

2.ເມື່ອຍງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ບໍ່ວ່າຈະຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດ, ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍເລັກໜ້ອຍກໍເມື່ອຍ

3.ເຈັບຫົວ, ໜ້າມືດ ຄືກັບຈະເປັນລົມ

4.ເຈັບຫົວຫຼາຍ ເມື່ອລຸກຂຶ້ນຈາກບ່ອນນອນ

5.ແໜ້ນໜ້າເອິກ, ເຈັບເອິກ ຄືກັບມີຫຍັງມາເຕັງຢູ່

ລັກສະນະອາການທົ່ວໄປຄ້າຍກັບໂລກຫົວໃຈ ທີ່ເກີດຈາກກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕີບ ເພາະມີເລືອດໄຫຼວຽນໃນຫົວໃຈ່ພຽງພໍ ເລືອດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍໄດ້ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີອາການອ່ອນເພຍ ເມື່ອຍງ່າຍ ແລະປັດໄຈສ່ຽງຂອງການເປັນພະຍາດໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດນີ້ມີຄື:

1.ອາຍຸຫຼາຍ ແລະເພດຊາຍມີໂອກາດສ່ຽງຫຼາຍກວ່າຜູ້ຍິງ

2.ມີຄົນໃນຄອບຄົວເຄີຍເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບເສັ້ນເລືອດແຕກ ຫຼືເບົາຫວານ

3.ມັກສູບຢາ ແລະດື່ມແອວກໍຮໍ

4.ມີພາວະຕຶງຄຽດຈາກການເຮັດວຽກ ແລະເລື່ອງອື່ນໆ

5.ນໍ້າໜັກຫຼາຍເກີນໄປ ເປັນຄົນຕຸ້ຍ

6.ກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະບໍ່ມັກກິນຜັກ

7.ຂາດການອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ