5 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ

5 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ

ໃຜໆກໍ່ຮູ້ເຖິງອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດນີ້ດີ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຕຸ້ຍຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ແຕ່ວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງອາດກຳລັງເປັນໂລກໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ, ມື້ນີ້ ຄິດອອກ ມີວິທີສັງເກດຕົວເອງງ່າຍໆມາຝາກ

5. ສັນຍານອັນຕະລາຍ ໄຂມັນອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ

1.  ເມື່ອຍງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ບໍ່ວ່າຈະຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດ, ຍ່າງຂຶ້ນພູ ຫຼື ອອກກຳລັງກາຍເບົາໆກໍເມື່ອຍງ່າຍ

2.  ເຈັບຫົວ, ໜ້າມືດ ຄືກັບຊິເປັນລົມ

3.  ເຈັບຫົວແຮງ ເມື່ອລຸກຈາກບ່ອນນອນ ຫຼື ລຸກຈາກບ່ອນນັ່ງແບບປຸບປັບ

4.  ໃຈສັັ່ນ, ໃຈເຕັ້ນໄວ, ປາຍມື ປາຍຕີນເຢັນ

5.  ແໜ້ນເອິກ, ເຈັບເອິກ ຄືກັບມີຫຍັງມາກົດທັບ

ລັກສະນະຂອງອາການໂດຍທົ່ວໄປ ຈະຄ້າຍໆຄືກັບພະຍາດຫົວໃຈ ທີ່ເກີດຈາກກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕີບ ເພາະມີເລືອດໄຫຼວຽນຫົວໃຈບໍ່ພຽງພໍ ເລືອດຈຶຶ່ງບໍ່ສາມາດໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີອາການອ່ອນເພຍໄດ້ງ່າຍນັ້ນເອງ

ປັດໄຈທີ່ສ່ຽງຂອງການເປັນໂລກໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ:

1.  ນໍ້າໜັກຫຼາຍ ເປັນໂລກຕຸ້ຍ

2.  ກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ກິນຜັກ

3.  ຂາດການອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ

4.  ອາຍຸຫຼາຍ ແລະ ເພດຊາຍຈະມີໂອກາດສູງກວ່າເພດຍິງ

5.  ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເຄີຍເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບເສັ້ນເລືອດຕີບ, ແຕກ ຫຼືເບົາຫວານ, ຄວາມດັນໄຂມັນ

6.  ສູບຢາ ແລະ ມັກດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ

7.  ມີພາວະຄວາມຄຽດຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ເລື່ອງອື່ນໆ ບໍ່ມັກຍ່າງໄປມາ ຫຼື ມັກເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນເກົ່າໃນແຕ່ລະວັນ

ປັດໄຈໃດທີ່ເຮົາສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ກໍໃຫ້ເຮັດເປັນປະຈຳ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານທີ່ຄວນລົດໄຂມັນ ກິນຜັກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 3 ຄັ້ງ ຫຼຸດການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແລະ ເຮັດຈິດໃຈໃຫ້ສະບາຍ ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍຫ່າງໄກຈາກໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດແລ້ວ