5 ວີທີ! ຈາກສະໝູນໄພທຳມະຊາດ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໆ

ເຊື່ອແນ່ວ່າຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຄົງຢາກຜິວຂາວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດດີ, ຢາກໃຊ້ເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວພັນຂາວ ແຕ່ກໍ່ຢ້ານມີຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນບໍ! ສະນັ້ນ, ໝຸ່ມໆສາວໆ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຢາກມີຜິວຂາວ ໄດ້ໂດຍທຳມະຊາດ ລອງຫັນມາໃຊ້ສະໝູນໄພເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສີຜິວຂາວ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ມາເບິ່ງພ້ອມໆກັນເລີຍ!!

ສູດໂຍເກິດໝາກນາວ: ໃຫ້ເຮົານຳເອົາໝາກນາວມາປະສົມໂຍເກິດ ແລ້ວນຳໄປທາຜິວ ປະໄວ້ປະມານ 20 ນາທີ ໝາກນາວຈະຊ່ວຍຄັດເຊວຜິວເກົ່າ ແລະ ເຜີຍຜິວໃໝ່ທີ່ຂາວສົດໃສກວ່າເກົ່າ ສ່ວນໂຍເກິດ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດການລະຄາຍເຄື່ອງຜິວໜັງໄດ້ອີກ.

ສູດກ້ວຍຫອມນົມສົດ: ໃຫ້ເຮົານຳກ້ວຍຫອມ ແລະ ນົມສົດມາບົດ ປະສົມກັນ ແລ້ວນໍາໄປພອກຜິວໃນບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການ ປະໄວ້ 20 ນາທີ ກ້ວຍຫອມ ແລະ ນົມສົດຈະເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວນຽນ.

ສູດໝາກຫຸ່ງປະສົມນົມສົດ: ໃຫ້ເຮົານຳໝາກຫຸ່ງ ແລະ ນົມສົດມາບົດ ປະສົມກັນ ແລ້ວນໍາໄປພອກໜ້າ ຫຼື ຜິວໜັງ ປະໄວ້ປະມານ20 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກ ສູດນີ້ຄ້າຍໆກັບສູດກ້ວຍຫອມ ແລະ ນົມສົດ.

ສູດນ້ຳເຜິ້ງໂຍເກິດ: ໃຫ້ເຮົານຳນໍ້າເຜິ້ງໂຍເກິດມາປະສົມກັນ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວນໍາໄປພອກໃບໜ້າ ຫຼື ຜິວກາຍປະມານ 30 ນາທີແລ້ວລ້າງອອກ ໂຍເກິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂາວ ແລະ ນຸ້ມຂຶ້ນ.

ສູດນ້ຳໝາກພ້າວ: ໃຫ້ເຮົານຳນ້ຳໝາກພ້າວມາທາຜິວໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງເປັນສູດບູຮານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນ ນ້ຳມັນໝາກພ້າວຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວນຽນນຸ່ມຊຸ່ມຊື່ນ.