5 ວິທີ່ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ພ້ອມເຮັດວຽກເຕັມທີ່

5 ວິທີ່ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ພ້ອມເຮັດວຽກເຕັມທີ່

  • ຈິບນ້ຳເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນແທນກາເຟ

ມະນຸດເງິນເດືອນກັບກາເຟເປັນຂອງຄຸ່ກັນ ແຕ່ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ແຮບປີ້ພ້ອມເຮັດວຽກຢູ່ສະເໝີ ເຮົາກໍ່ບໍ່ຄວນດື່ມກາເຟເກີນມື້ລະ 2 ແກ້ວ ເພາະຄາເຟອິນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະເກີດອາການລະຄາຍເຄື່ອງ ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເອງກໍ່ຈະຜິດປົກກະຕິ

  • ອອກໄປສູ່ອາກາດບໍລິສຸດເພື່ອຜ່ອນຄາຍສະໝອງ

ນັ່ງໜາຈໍຄອມພິວເຕີມາຕະຫຼອດເຄິ່ງເຊົ້າ ຕໍ່ດ້ວຍຊ່ວງບ່າຍອີກໄລຍະ ວິທີການເຮັດວຽກແບບນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ສະໝອງຮູ້ສຶກລ້າ ສາຍຕາກໍ່ເລີ່ມມົ່ວໆ ຖ້າແບບນັ້ນເຮົາລອງຫາໂອກາດຍ່າງອອກໄປນອກອາຄານ ໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພົບກັບອາກາດບໍລິສຸດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສາຍຕາໄດ້ແນມອອກໄປໄກໆ ເປັນການພັກຜ່ອນສາຍຕາໄປໃນຕົວ ຈັກ 10 -15 ນາທີ

  • ເລືອກກິນແຕ່ອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປີທ່ຜ່ານໆມາໃຜມີຂອງວ່າງຍາມບ່າຍເປັນຂະໜົມຫວານ ຂາໄກ່ ໂດນັດເຄືອບຊັອກໂກແລັດ ຫຼື ກ້ວຍທອດ ປີນີ້ຂໍໃຫ້ປ່ຽນໄລສະຕາຍການຮັບປະທານອາຫານໃໝ່ທັ້ງໝົດ ໂດຍເລືອກກິນແຕ່ອາຫານທີ່ໃຫ້ໂປຼຮຕິນສູງ ຄືເນື້ອສັດ ຖົ່ວ ເອິກໄກ່ ຫຼື ອາຫານປະເພດແປ້ງບໍ່ຂັດສີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກອີ່ມດົນຂຶ້ນ ເພາະມີໄຟເບີສູງ ອີກທັ້ງຍັງເປັນຄາໂບໄຮເດດ ທີ່ຈະຊ່ວຍຄົງລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດບໍ່ໃຫ້ຫິວ

  • ລົດຄວາມຄຽດດ້ວຍການຈັດການທີ່ດີກວ່າເກົ່າ

ຍອມຮັບມາວ່າທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກຄຽດຢູ່ທຸກມື້ນັ້ນເພາະວ່າເຮົາຈັດການອັນໃດບໍ່ເປັນອັນຈັກຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນ New Year New You ການເຮັດວຽກຕະຫຼອດທັ້ງປີນີ້ແລະປີຕໍ່ໆໄປຈະຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການຄິດ ແລະ ການລຳດັຄວາມສຳຄັນຈາກເຮົາກ່ອນ ນັ້ນກໍ່ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮຽບຮຽງສິ່ງທີ່ຄວນຈະຕ້ອງເຮັດໃນແຕ່ລະມື້

  • ແບ່ງເວລາໄປອອກກຳລັງກາຍ

ພໍກັນແລ້ວກັບຄຳວ່າບໍ່ມີເວລາ ຂໍ້ອ້າງຕ່າງໆ ນາໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເລີ່ມອອກກຳລັງກາຍເລີຍ ຂໍໃຫ້ລືມໆມັນໄປໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຈັດຕາຕະລາງສຳລັບການອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜ້ອຍ ອາທິດລະ 3 ເທື່ອ ເທື່ອລະ 30 ນາທີເປັນຢ່າງຕ່ຳ