5 ວິທີຢຸດຄວາມດັນເລືອດສູງດ້ວຍຕົວເອງ

ຫຼຸດນໍ້າໜັກ: ຖ້າທ່ານສາ ມາດຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ 10 ກິໂລກຣາມ ຄ່າຄວາມດັນຂອງທ່ານກໍຈະຫຼຸດ ລົງໄກ້ເຖິງ 5-20 ມີລີແມັດ.

ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີພືດຜັກ: ຮັບປະທານຜັກໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຫຼຸດອາຫານປະເພດມັນ ແລະໄຂມັນອີ່ມຕົວຄ່າຄວາມດັນຂອງ ທ່ານຈະຫຼຸດລົງໄດ້ເຖິງ 8-14 ມີລີແມັດ.

ອອກກຳລັງກາຍ: ຖ້າທ່ານ ອອກກຳລັງກາຍມື້ລະ 30 ນາທີຢ່າງນ້ອຍ 3 ມື້ຕໍ່ອາທິດຄ່າຄວາມ ດັນຂອງທ່ານຈະຫຼຸດລົງໄດ້ເຖິງ 4-9 ມີລີແມັດ.

ຫຼຸດຄວາມເຄັມໃນອາຫານ: ຖ້າທ່ານຫຼຸດກິນເຄັມປະລິມານໂຊດຽມນ້ອຍກວ່າ 100 mEg/L (ເກືອ ໜ້ອຍກວ່າ 6 ກຣາມຕໍ່ມື້) ຄ່າຄວາມດັນຂອງທ່ານຈະຫຼຸດລົງໄດ້ເຖິງ 2-8 ມີລີແມັດ.

ຫຼຸດການດື່ມເຫຼົ້າ: ຖ້າທ່ານຫຼຸດດື່ມເຫຼົ້າໂດຍຜູ້ຊາຍໜ້ອຍກວ່າ 2 ໜ່ວຍ ແມ່ຍິງໜ້ອຍກວ່າ 1 ໜ່ວຍ ຄ່າຄວາມດັນຂອງທ່ານຈະຫຼຸດລົງໄດ້ເຖິງ 2-4 ມິນລີແມັດ.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.sedthakid.la/