5 ວິທີງ່າຍໆເຮັດໃຫ້ແອວນ້ອຍລົງໄດ້ດັ່ງໃຈ

 

ແອວນ້ອຍໆ ໃສ່ເສື້ອຜ້າແບບໃດກໍ່ງາມ ແຖມຍັງເບິ່ງດູດີມີສະເໜ່ ໃຜເຫັນກໍ່ມັກ ແຕ່ຈະເຮັດແບບໃດດີ ຖ້າຢາກມີແອວນ້ອຍໆຄືກັບຄົນອື່ນໆ ບໍ່ຕ້ອງເສຍໃຈໄປສາວໆ ເພາະທ່ານກໍ່ສາມາດມີແອວນ້ອຍໆ ບາງໆ ຄືກັບຄົນອື່ນໄດ້ ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມຄຳແນະນໍາທັງ 5 ວິທີນີ້ຕໍ່ໄປນີ້ ຮັບຮອງວ່າບໍ່ຊ້ານີ້ເຫັນຜົນໄດ້ແອວນ້ອຍສົມໃຈແນ່ນອນ.

1. ເຊົາພຶດຕິກໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງມີພຸງ

     ສາວໆຄົນໃດທີ່ຢາກຈະມີແອວນ້ອຍ ທໍາອິດຄວນຈະເຊົາເຮັດພຶດຕິກໍາເຫຼົານີ້ກ່ອນ ເຊັ່ນ ນອນເດີກ, ກິນເດີກ, ດື່ມນໍ້າອັດລົມ, ກາເຟ, ແອວກໍຮໍ, ສູບຢາ, ກິນອາຫານຈັດ, ຂອງມັນຂອງທອດ ຊື່ງທຸກຢ່າງທີ່ກ່າວມານັ້ນຄວນຫຼີ້ກລຽ່ງໃຫ້ໝົດ ເພາະມັນເປັນຕົວການສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມ່ີພຸງ ແລະອ້ວນໄດ້ງ່າຍ ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຫລຸດແອວລົງໄດ້ຍາກຂຶ້ນ.

2. ຄວບຄຸມອາຫານ

     ຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາຄືຄວບຄຸມອາຫານເພື່ອຫລຸດນໍ້າໜັກ ລວມເຖິງກິນອາຫານຈໍາພວກແປ້ງ ແລະນໍ້າຕານໃຫ້ນ້ອຍລົງ ເພາະແປ້ງ ແລະນໍ້າຕານຫາກກິນອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ ຮ່າງກາຍເຜົາໄໝ້ອອກບໍ່ໝົດ ກໍ່ຈະກາຍເປັນໄຂມັນສ່ວນເກີນສະສົມ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນໜ້າທ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ຫລຸດແອວໄດ້ຍາກ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຢາກຈະມີແອວນ້ອຍລົງແທ້ໆ ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມ ແລະກິນອາຫານຈໍາພວກນີ້ໃຫ້ຫນ້ອຍໆ.

3. ກິນອາຫານຜັກ ແລະໝາກໄມ້ເປັນປະຈໍາ

     ຜັກ ແລະໝາກໄມ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີໄຟເບີຫຼຶເສັ້ນໃຍອາຫານສູງ ຊຶ່ງດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນໃຍອາຫານຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະບົບລໍາໄສ້ ແລະລະບົບຂັບຖ່າຍເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ພ້ອມນັ້ນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ອີ່ມດົນ ນັບເປັນອີກປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫລຸດແອວໃຫ້ນ້ອຍລົງໄດ້ງ່າຍ.

4. ອອກກໍາລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ

     ເມື່ອຄວບຄຸມອາຫານແລ້ວກໍ່ຕ້ອງອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາ ເພື່ອບໍລິຫານແອວໃຫ້ນ້ອຍລົງ ໂດຍທ່າອອກກໍາລັງກາຍສໍາລັບຫລຸດແອວສາວໆ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

  • ຊິດອັບ ໂດຍການນອນຫງາຍກັບພຶ້ນ ຂັນຫົວເຂົ່າຂຶ້ນ ມືທັງສອງປະສານກັນໄວ້ທີ່ທ້າຍທອຍ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຊິດອັບຂຶ້ນ-ລົງ ພ້ອມກັບແກວ່ງໜ້າທ້ອງໄວ້ປະມານ 30 ຄັ້ງ ເຮັດທັງໝົດ ມື້ລະ 3 ຄັ້ງ
  • ແພຣງກິ້ງ ໂດຍໃຫ້ນອນຄວໍ້າ ໃຊ້ແຂນສອກ ແລະຕິນ ຍົກລໍາຕົວໃຫ້ລອຍຂຶ້ນ ແກ່ວງລໍາຕົວຄ້າງໄວ້ປະມານ 1 ນາທີ ຜ່ອນຕົວລົງມາພັກຈັກໜ່ອຍ ແລ້ວເຮັດຕໍ່ອີກ 2 ເທື່ອ ເທື່ອລະ 1 ນາທີ ແຕ່ຖ້າເຮັດທ່ານີ້ຈົນລື້ງເຄີຍແລ້ວໃຫ້ເພີ່ມເວລາໄປເລື້ອຍໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຜົນດີຫຼາຍຂຶ້ນ
  • ຫຼິ້ນຮູລາຮູບ ນໍາເອົາຫ່ວງຮູລາຮູບມາຫຼິ້ນ ແລະໝູນຮອບແອວປະມານ 100 ຮອບ ໂດຍໃຫ້ເຮັດເປັນປະຈໍາທຸກມື້

5. ດື່ມນໍ້າສະອາດໃຫ້ຫຼາຍໆ 

  • ການດື່ມນໍ້າສະອາດໃຫ້ຫຼາຍໆ ມື້ລະປະມານ 7-8 ຈອກ ກໍ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ແອວຂອງທ່ານນ້ອຍລົງໄດ້ຄືກັນ ເພາະນໍ້າຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະບົບເຜົາໄໝ້ ແລະລະບົບຂັບຖ່າຍໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ອີກທັງຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອີ່ມງ່າຍ ຊ່ວຍຫລຸດອາການຫິວ ບັດນີ້ລະໜ້າທ້ອງຍຸບແອວນ້ອຍລົງໄດ້ແບບງ່າຍໆ ເລີຍ.

     ໄດ້ເຄັດລັບເຮັດໃຫ້ແອວນ້ອຍລົງສົມໃຈກັນໄປແລ້ວ ບັດນີ້ສາວໆ ກໍ່ໄດ້ເວລາລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງກັນໄດ້ແລ້ວ ຮັບຮອງວ່າບໍ່ດົນໄດ້ມີແອວນ້ອຍໆ ໄວ້ອວດກັນຢ່າງແນ່ນອນ