5 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດຫຍັງກໍ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ບາງຄົນກໍ່ພຽງແຕ່ຍື່ນມືໄປຍັງບໍ່ທັນຫວິດປະຕູເຮືອນຕົວເອງກໍ່ຕ້ອງລົ້ມເລີກແຜນການໄປແລ້ວ, ແຕ່ທີ່ໜ້າເສຍດາຍກໍ່ຄືຄົນທີ່ເຫຼືອອີກພຽງກ້າວດຽວກໍ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດແຕ່ກໍ່ລົ້ມເຫຼວໄປໃນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເຮົາຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າພຶດຕິກຳຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ບໍ່ປະສົບ ຄວາມສຳເລັດເຮົາກໍ່ຈະສາມາດຫຼີກລຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າໄດ້ແນ່ນອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມານຳສະເໜີ 5 ພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຄື:

1. ຍອມແພ້ຕໍ່ຄວາມຢ້ານກົວ: ເວລາມີບັນຫາ ຫຼື ເຫດການຫຍັງທີ່ຢູ່ນອກເໜືອການຄວບຄຸມ ຖ້າທ່ານມີແຕ່ນັ່ງຢ້ານ ຫຼື ແລ່ນໜີໄປແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ສະຖານະການອັນໂຫດຮ້າຍນັ້ນຍິ່ງໂຫດຮ້າຍກວ່າເກົ່າອີກ ຫຼື ລໍຖ້າໃຫ້ຄົນອື່ນມາແກ້ໄຂແທນທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄປຕະຫຼອດ, ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດທີ່ສຸດຄືການຮັບຄວາມສ່ຽງນັ້ນໄວ້, ຈົດຈຳໄວ້ວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ຄວນເຮັດ ຫຼື ບໍ່ຄວນເຮັດ, ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈະພາທ່ານໄປພົບກັບຄວາມສຳເລັດ.

2. ຄິດວ່າຕົນເອງຮູ້ທຸກຢ່າງ: ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຜ່ານເລື່ອງທີ່ໂຫດຮ້າຍມາເປັນສິບໆປີ, ຮຽນຮູ້ຈາກຄົນເກັ່ງໆມາເປັນຮ້ອຍໆຄົນ ຫຼື ອ່ານໜັງສືມາແລ້ວເປັນພັນໆເຫຼັ້ມທ່ານກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ທຸກເລື່ອງ ເພາະຍັງມີອີກຫຼາຍເລື່ອງທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ເຖິງວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປຕາມທີ່ທ່ານຄິດທັງໝົດ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ຂັດຂວາງເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.

3. ຫາຂໍ້ອ້າງແກ້ຕົວຢູ່ຕະຫຼອດ: ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານເຮັດຜິດແລ້ວທ່ານຍອມຮັບ ແລະ ຮຽນຮູ້ມັນກໍ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ ເພາະທຸລະກິດບໍ່ມີຫຍັງທີ່ແນ່ນອນຕາຍຕົວ ຫຼື ຖືກຕ້ອງໝົດທຸກຢ່າງ, ເມື່ອມີບັນຫາທ່ານກໍ່ພຽງແຕ່ຫາສາເຫດ ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳອີກ ເພາະຖ້າທ່ານມົວແຕ່ຫາຂໍ້ອ້າງ ຫຼື ແກ້ຕົວໂດຍບໍ່ພະຍາຍາມຫາສາເຫດທີ່ເປັນຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫານັ້ນທ່ານກໍ່ຈະເຮັດຜິດຊ້ຳໆຢູ່ແບບນັ້ນແລ້ວທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ມີມື້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້.

4. ມີຄວາມຄິດແຕ່ບໍ່ເຄີຍລົງມືເຮັດ: ຢ່າລືມເປັນອັນຂາດວ່າຄວາມຝັນຂອງທ່ານເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກ້າວມາໄດ້ຈົນເຖິງຈຸດນີ້, ຖ້າທ່ານມີ ຄວາມຄິດແຕ່ບໍ່ເຄີຍລົງມືເຮັດຕໍ່ໃຫ້ ຄວາມຝັນນ້ອຍໆກໍ່ຈະບໍ່ມີທາງເປັນຈິງໄດ້; ແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນອະນາຄົດທ່ານຈົ່ງລຸກຂຶ້ນມາຂຽນແຜນທຸລະກິດ, ຮ່າງແຜນການ, ຫາຂໍ້ດີ – ຂໍ້ດ້ອຍ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຄືການລົງມືເຮັດ, ຢ່າມີແຕ່ເກັບໄວ້ໃນຄວາມຄິດເພາະມັນບໍ່ມີວັນຈະເປັນຈິງໄດ້.

5. ສົນໃຈແຕ່ຄວາມສຳເລັດຂອງຄົນອື່ນແຕ່ບໍ່ລົງມືເຮັດຂອງຕົວເອງ: ຄວາມສຳເລັດຂອງຄົນໃກ້ຊິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ຄູ່, ຄົນຮັກ, ພີ່ນ້ອງ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ອື່ນໆປຽບດັ່ງແຮງກະຕຸ້ນຊັ້ນດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີກຳລັງໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດຄືກັບພວກເຂົາ; ແຕ່ຫຼາຍຄົນມັກເອົາຄວາມສຳເລັດຂອງຄົນອື່ນມາເປັນແຮງກົດດັນໃຫ້ຕົວເອງມົວແຕ່ອິດສາເຂົາ, ສົນໃຈແຕ່ວ່າຄົນອື່ນຈະພາດບ່ອນໃດ?, ຈະລົ້ມຈຸດໃດ?, ຈະໄປໄກເທົ່າໃດ? ໂດຍບໍ່ສົນໃຈຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງທຸກຄົນມີ ຄວາມສາມາດ ແລະ ສັກກະຍະພາບຢູ່ໃນຕົວຢູ່ແລ້ວ, ຢ່າມົວແຕ່ເສຍເວລາໃຫ້ກັບຄວາມສຳເລັດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຈົ່ງລົງມືເຮັດເພື່ອຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນເອງ.
ເໜືອກວ່າສິ່ງອື່ນໃດກໍ່ຄືຕົວທ່ານເອງຖ້າບັງຄັບຕົວເອງໃຫ້ເລີກພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ມື້ໃດມື້ໜຶ່ງຄວາມສຳເລັດຕ້ອງເຂົ້າມາຫາທ່ານ ແລະ ຈະບໍ່ມີຄຳວ່າ “ ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ” ອີກຕໍ່ໄປ.

ບົດຄວາມໃຫມ່ໆ