5 ປະໂຫຍດເດັດໆຂອງນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ທີ່ເຮັດໄດ້ຫລາຍກວ່າເຮັດຄວາມສະອາດແຂ້ວ

ສາວໆຮູ້ຫລືບໍ່ ວ່ານອກຈາກນ້ຳຢາບ້ວນປາກຈະໃຊ້ເຮັດຄວາມສະອາດແຂ້ວ ແລະ ຊ່ອງປາກແລ້ວ ຍັງມີປະໂຫຍດອື່ນໆອີກຫລວງຫລາຍທີ່ສາວໆຄາດບໍ່ເຖິງ ມາເບິ່ງ 5 ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳຢາບ້ວນປາກກັນດີກວ່າ

1. ແກ້ບັນຫາຕີນເໝັນ
ປະສົມນ້ຳຢາບ້ວນປາກກັບນ້ຳສະອາດ ເທໃສ່ກະຊາມ ເອົາລົງຕີນແຊ່ໄວ້ 30-60 ນາທີ ຈາກນັ້ນລ້າງຕີນໃຫ້ສະອາດ ເຮັດເປັນປະຈຳຊ່ວຍຫລຸດບັນຫາຕີນເໝັນໄດ້

2. ແກ້ບັນຫາລັງແຄ
ນວດໜັງຫົວດ້ວຍນ້ຳຢາບ້ວນປາກປະມານ 2-3 ຝາ ໝັກຖິ້ມໄວ້ 10 ນາທີຈາກນັ້ນລ້າງອອກໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວສະຜົມຕາມປົກກະຕິ ເຮັດເດືອນລະ 1 ຄັ້ງກຳລັງພໍດີ 

3. ເຮັດຄວາມສະອາດເຮືອນ
ເຮັດຄວາມສະອາດຊ່ອງປາກໄດ້ ກໍຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດແນວອື່ນໄດ້ຄືກັນ ປະສົມນ້ຳຢາບ້ວນປາກກັບນ້ຳສະອາດ ຊຸບຜ້າລົງໃນນ້ຳ ບິດໃຫ້ໝາດແລ້ວເຮັດຄວາມສະອາດຕາມປົກກະຕິ ຊ່ວຍກຳຈັດເຊື້ອພະຍາດໄດ້

4. ກຳຈັດກິ່ນເໝັນສັດລ້ຽງ
ປະສົມນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ແລະ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູເຂົ້ານຳກັນ ຈາກນັ້ນນຳໄປເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດບໍລິເວນທີ່ມີກິ່ນສັດ ຊ່ວຍຫລຸດກິ່ນເໝັນອັບຈາກສັດລ້ຽງໄດ້ 

5. ກຳຈັດກິ່ນໃນຮ່າງກາຍ
ເມື່ອເກີດເຫດສຸກເສີນໂລອອນໝົດ  ໃຫ້ລອງໃຊ້ສຳລີຊຸບນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ເຊັດເບົາໆທີ່ຂີ້ແຮ້ ຊ່ວຍຫລຸດກິ່ນໄດ້ດີ ແຕ່ຖ້າມີໂລອອນກໍເລືອກໃຊ້ໂລອອນດີກວ່າເດີ!!