5 ປະໂຫຍກຈາກປາກຜູ້ຊາຍທີ່ຜູ້ຍິງຟັງແລ້ວຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ

1, ຮູ້ສຶກດີທີ່ເຮົາໄດ້ລົມກັນແບບນີ້ : ເຖິງຈະເບິ່ງລຽບໆ ແຕ່ປະໂຫຍດນີ້ກິນໃຈ ເວລາເຮົາສະບາຍໃຈໄວ້ວາງໃຈໃຜ ເຮົາກໍ່ຢາກຈະລົມກັບເຂົາ

2, ຖ້າໄດ້ຢູ່ໄກ້ໆກັນຕອນນີ້ຄືຈະດີໜາວເນາະ : ຄວາມໝາຍຄືເຂົາຢາກກອດເຮົາ ແນ່ນອນສາວໆ ຕ້້ອງຮູ້ສຶກຫວັນໄຫວ

3, ມື້ຄືນຂ້ອຍຝັນເຫັນເຈົ້າ : ຕາມຫລັກວິທະຍາສາດການຝັນເຖິງສິ່ງໃດ ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາມັກຮອດຊ້ຳໆຫຼືຝັງໃຈກັບສິ່ງໆນັ້ນ

4, ໄດ້ກິ່ນຫອມແບບນີ້ເໝືອນກັບໄດ້ຢູ່ໄກ້ເຈົ້າ : ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມໃສ່ໃຈ ມີຄວາມອ່ອນໂຍນ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງເຊັກຊີ່ທີ່ສຸດ

5, ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເດີ້ ຂ້ອຍຈະກອດເຈົ້າໄວ້ເອງ : ມີຄວາມຫ່ວງໃຍ ສະແດງອອກເຖິງພະລັງແຫ່ງຄວາມຮັກ ໄດ້ຍິນແບບນີ້ແລ້ວບໍໍ່ໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງໄດ້ຈັ່ງໃດ