5 ບຸກຄະລິກກະພາບກັບການເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມສຸກ

ການມີພື້ນຖານບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີກໍ່ເປັນອີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກໄດ້, ສອງຢ່າງນີ້ມັນກ່ຽວ ພັນກັນຈັ່ງໃດນັ້ນມື້ນີ້ພວກເຮົາ Ecorner  ສັນຫາມາບອກ (ອີກແລ້ວ).

1. ເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ:
ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມປົກກະຕິຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍ, ຄວາມປົກກະຕິຂອງການເຮັດວຽກໄດ້, ສຳ ລັບຄົນທີ່ມີພື້ນຖານໃນການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີແມ່ນຈະບໍ່ຢຸດຢູ່ກັບບັນຫາແລ້ວໂວຍວາຍ ຫຼື ຊອກຫາຜູ່ເຮັດຜິດ, ແຕ່ຈະຄົ້ນ ຫາບັນຫາເພື່ອຈະພິຈາລະນາວ່າ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ, ແລ້ວສະແຫວງຫາທາງອອກຂອງບັນຫາ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ ເປັນຄົນທີ່ໜ້ານັບຖື ແລະມີຄວາມສຸກທັງມ່ວນກັບການເຮັດວຽກແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ.

2. ເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຂໍໂທດ ແລະ ສາມາດຍອມຮັບກັບຄວາມຜິດພາດໄດ້:
ຄົນເຮົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີໂອກາດທີ່ຈະຜິດພາດໄດ້ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮູ້ຈັກຍອມຮັບຜິດ ແລະ ຂໍໂທດເປັນ, ເມື່ອເຮັດຜິດ ແລ້ວຕ້ອງຮຽນຮູ້ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຂໍໂທດ, ຈາກນັ້ນກໍ່ຊ່ວຍກັນຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກ, ພຽງ ເທົ່ານີ້ເຮົາກໍ່ສາມາດຂ້າມຜ່ານບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ກັບຄວາມຜິດແລ້ວໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ກັນໄປ ກັນມາ ແລະ ພະຍາຍາມເອົາໂຕລອດເທົ່ານັ້ນ, ຈົນທີ່ສຸດກໍ່ຈະຫາຄວາມ ສຸກບໍ່ໄດ້.

3. ເປັນຄົນທີ່ມີອັດທະຍາໄສດີ:
ໝາຍເຖິງວ່າການເປັນຄົນທີ່ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ແລະ ໃຈກ້ວາງ, ເຊິ່ງຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກດີແບບນີ້ອາລົມ ຈະດີເປັນນິໄສຈະເຂົ້າໃຈຄົນຈະຮູ້ຈັກເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ, ຄວາມມີມະນຸດສຳພັນດີເຮັດໃຫ້ເຮົາຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກັບຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກທີ່ເກີນກຳລັງຂອງເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມມີອັດທະຍາໄສດີຈຶ່ງເປັນ ການເປີດໂອກາດທີ່ດີໃນອານາຄົດອີກນຳ.

4. ເປັນຄົນມີກາລະເທສະ:
ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກາລະເທສະຈະສາມາດວາງໂຕ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ,ກາລະເທສະທີ່ເວົ້ານີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ມາລະຍາດ ທາງສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນລວມໄປເຖິງລະບຽບວິໄນຂອງບໍລິສັດ, ການແຕ່ງໂຕ, ການເວົ້າຈາໃຫ້ເໝາະສົມ ພໍເໝາະພໍດີ
ບໍ່ຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍເກີນໄປ,​ ນອກນັ້ນຍັງລວມໄປເຖິງການກົງຕໍ່ເວລາ,​ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກ ແລະ ຕໍ່ກັບອົງກອນອີກ ດ້ວຍ.

5. ເປັນຄົນທີ່ມີພັດທະນາການ:
ສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງຫນຶ່ງຂອງບຸກຄະລິກກະພາບກໍ່ຄືການເປັນຄົນທີ່ມີພັດທະນາການປ່ຽນ ແປງຕົວເອງຢູ່ສະເໝີເພື່ອໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບສັງຄົມ ແລະ ແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງໄປ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການແຕ່ງກາຍ, ການເວົ້າຈາ ລວມໄປເຖິງການ ຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມໂດຍການຮຽນຕໍ່, ການຮັບຟັງຄໍາບັນຍາຍຫຼືການຄົ້ນຫາດ້ວຍຕົນເອງໂດຍຜ່ານປື້ມ ຫຼືແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ ທາງອິນເຕີເນັດ.

ສຳລັບທ່ານທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ແລ້ວບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າບຸກຄະລິກກະພາບມັນຊິມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງຕົນປານນີ້ກໍ່ລອງເອົາໄປຄິດທົບທວນເບິ່ງຫາກທ່ານສາມາດນຳໄປປະຍຸກປັບປຸງບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຕົນເພື່ອນຳໄປສູ່ການສ້າງຄວາມສຸກໃນຂະນະເຮັດວຽກໄດ້ທາງທີມງານເຮົາກໍ່ຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຈົນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ເລີຍ.