5 ຂັ້ນຕອນເຮັດ Digital Detox ບໍາບັດໂລກຕິດເທັກໂນໂລຢີ

     ຈາກສະຖິຕິເບິ່ງຄືວ່າຄົນອາເມລິກາຈະຕິດໂທລະສັບມືຖືຫຼາຍເຖິງຂັ້ນບັນຍັດຄຳສັບໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ “Digital Detox” ເຊິ່ງ ໝາຍເຖິງ “ຊ່ວງເວລາທີ່ງົດເວັ້ນຈາກອຸປະ ກອນອີເລັກໂທນິກທັງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: Smartphone, Tablet, PC ໆລໆ”, ຖ້າຫາກວ່າ ໃຜທີ່ຮູ້ຕົວວ່າຊ່ວງນີ້ກໍາລັງເໝື່ອຍໆບໍ່ຄ່ອຍມີສະມາທິ,ຈິດໃຈບໍ່ຢູ່ກັບເນື້ອກັບຕົວເພາະນັ່ງກວດເບິ່ງໂທລະສັບມືຖືໝົດມື້ ແລ້ວລອງເຮັດຕາມ 5 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງ.

1.ບອກໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນໄວ້ກ່ອນວ່າທ່ານຈະເຮັດ Digital Detox

     ຖ້າຫາກວ່າມື້ໃດມື້ໜື່ງ ທ່ານຈະປິດມືຖືຫຼືງົດຫຼີ້ນ Internet ກໍ່ຄວນທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ໄວ້ລວງໜ້າ ເພາະເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະຕົກໃຈໄດ້ແບບຢູ່ໆກໍ່ຕິດຕໍ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເລີຍ ໂດຍສະເພາະສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີທຸລະກິດສ່ວນຕົວທ່ານອາດຈະໃຂ້ຊ່ອງ ທາງສຳລັບການຕິດຕໍ່ໃນກໍລະນີ້ສຸກເສີນກັບໝູ່ເພື່ອນໄວ້ ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບບ້ານການບອກຄົນອ້ອມຂ້າງໄວ້ກ່ອນລວງໜ້າຈະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງກະວົນກະວາຍວ່າໃຜຈະມີເລື່ອງສຳຄັນຫຍັງຕ້ອງຕິດຕໍ່ທ່ານ ຫຼື ບໍ່ໃນຊ່ວງນີ້ທີ່ທ່ານງົດການເສບ ເທັກໂນໂລຢີ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນການຈັດຂໍ້ອ້າງທີ່ທ່ານຈະລັກເຂົ້າໄປກວດ Social Networks ຫຼື ອີເມລເພາະຫ່ວງວຽກ ໄດ້ອີກ

2.ລົງທຶນຊື້ໂມງປຸກ

 ຈາກຜົນສຳຫຼວດການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຂອງຄົນອາເມລິກາພົບວ່າ 68%  ຂອງຄົນອາເມລິກາວາງໂທລະສັບມືຖືໄວ້ຂ້າງໂຕ ໃນເວລານອນເຫດຜົນກໍ່ຄືພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແທນໂມງປຸກ,ເຖິງງແນວໃດກໍ່ຕາມການວາງໂທລະສັບມືຖືໄວ້ ໃກ້ໆຫົວຕຽງຈະເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ຢາກຈັບໂທລະສັບມືຖືມາກວດເບິ່ງຂ່າວສານຕັ້ງແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ໂງຫົວຈາກໝອນ ເຊິ່ງເປັນ ເລື່ອງບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລີຍຕອນເຊົ້າຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມສົດຊື່ນຫຼາຍກວ່າພ້ອມກັບກີນເຂົ້າເຊົ້າທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າຈະເສຍເວລາໄປກັບການຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກໂທລະສັບມືຖືຈົນບໍ່ມີເວລາເຮັດຢ່າງອື່ນ (ແລະໄປເຮັດວຽກສວາຍ!)

3.ງົດຫຼີ້ນອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກທຸກຊະນິດໃນຕອນກີນເຂົ້າ

ຊ່ວງເວລາກີນເຂົ້າຄວນຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ປອດຈາກອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກທຸກຢ່າງໂດຍສະເພາະສຳລັບພະນັກງານບໍລິສັດແບບເຮົາ,ເວລາພັກຕອນສວາຍເປັນເວ ລາທີ່ດີໃນການພັກຜ່ອນຄາຍຄຽດຈາກການເຮັດວຽກຢ່າງເຄັງຄັດມາຕະຫຼອດໃນຕອນເຊົ້າການປ່ອຍໃຫ້ສະໝອງໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະກີນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດດີທີ່ມຢູ່ຕໍ່ໜ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍລວມທັງໝົດ.

4.ປິດ Push notifications ຖີ້ມ

ການເປີດ Push Notifications ທັງຫຼາຍຈະຍິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາຕ້ອງຈັບໂທລະສັບມືຖືຂື້ນມາເບິ່ງຕະຫຼອດຫຼາຍຂື້ນ ເຊິ່ງຈະຂັດ ຈັງຫວະໃນການເຮັດວຽກໝົດມື້ແທນທີ່ຈະເປີດ Push Notifications ໄວ້ຕະຫຼອດທ່ານຄວນປິດຖີ້ມໃຫ້ໝົດ ແລະ ເລືອກເວ ລາທີ່ຈະເຂົ້າມາກວດເບິ່ງຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆເລົ່ານັ້ນພາຍຫຼັງຫຼາຍກວ່າເພື່ອທີ່ຈະຈັດການກັບວຽກ ແຕ່ລະຢ່າງໄດ້ແບບມີປະສິດ ທິພາບ.

5.ຫາຊ່ວງເວລາສະຫງົບໃນແຕ່ລະມື້

ກຳໜົດຊ່ວງເວລາສະຫງົບເຊິ່ງທ່ານຈະງົດເວັ້ນຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກທຸກສະນິດ ອາດຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວ ໂມງຕໍ່ມື້ ຫຼື ຖ້າຈະໃຫ້ດີກວ່ານັ້ນ ທ່ານອາດຈະກຳນົດໄປເລີຍວ່າໃນ 1 ອາທິດ ຢ່າງນ້ອຍ 1 ມື້ທີ່ທ່ານຈະບໍ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບອຸປະ ກອນໄຮເທັກທັງຫຼາຍ.

ຫວັງວ່າຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້ ຈະເປັນແນວທາງໃຫ້ທ່ານຫຼຸດອາການຕິດເທັກໂນໂລຢີໄດ້, ແນ່ນອນວ່າເຮົາຢູ່ໃນຍຸກສະໄໝທີ່ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດເທັກໂນໂລຢີໄດ້ ແຕ່ທຸກຢ່າງມີຂໍ້ດີກໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ເສຍການເສບຕິດເທັກໂນໂລຢີຫຼາຍເກີນໄປຕ້ອງສົ່ງຜົນ ຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະ ພາບເຮົາປີໃໝ່ນີ້ເລີ່ມຢ່າງທາງເສັ້ນກາງໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຢ່າງເໝາະສົມດີກວ່າ

................................................................................................................................................................