5ສິ່ງທີ່ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນແຝງຢູ່ອາກາດທີ່ເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າໄປທຸກມື້

 5ສິ່ງທີ່ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນແຝງຢູ່ອາກາດທີ່ເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າໄປທຸກມື້

ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່ານອກຈາກຝຸ່ນລະອອງແລ້ວມີຫຍັງແນ່ທີ່ປົນຢູ່ໃນອາກາດຊັ້ນເຮົາລອງໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍວ່າມີຫຍັງແນ່


1.ສິ່ງທຳອິດແມ່ນ ຝຸ່ນລະອອງ


ລະອອງມີຄວາມສາມາດພິເສດຄືພວກມັນເດີນທາງໄປໄດ້ຮອບໂລກ


ພາຍຸຝຸ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແອຟຣິກາສາມາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້


2.ຜິວໜັງ


ສະເກັດຜິວຫນັງຄືສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຝຸ່ນລະອອງໃນອາກາດ


ຜິວຫນັງຂອງເຮົາລອກອອກຈາກຮ່າງກາຍປະມານ 0.001-0.003ອອນຊໃນທຸກໆຊົ່ວໂມງ ແລະຜິວຫນັງທັງຫມົດຈະປ່ຽນເປັນຜິວໃຫມ່ພາຍໃນໄລຍະເວລາ2-4ອາທິດ 


3.ນຳ້ຢາທາເລັບ


ຈາກການສຳຫຼວດໃນປີ2012ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານສະພາບອາກາດ Bill Logan ພົບວ່າມີລະອອງນຳ້ຢາທາເລັບຢູ່ໃນອາກາດແຖວບຣູຄລິນຫລາຍກວ່າບ່ອນອື່ນຫລາຍເທົ່າຕົວ 


4.ດິນຊາຍ


ຊາຍທີ່ຢູ່ໃນອາກາດນັ້ນເປັນສາເຫດຂອງປັນຫາທາງສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກັບຕາແລະດັງ


5.ຂີ້


ໃນປີ2011ທີມສຳຫລວດທາງຊີວະວິທະຍາພົບວ່າຊ່ວງລະດູໜາວໃນແຖວຊຸມຊົນ ເສດລະອອງຂີ້(ໂດຍສະເພາະຈາກຫມາ)ທຳໃຫ້ເກີດແບັກທີເຣຍໃນອາກາດໄດ້
ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວຫາຍໃຈເຂົ້າລຶກໆເຂົ້າໄວ້ ເພາະວ່າມັນຈະເປື້ອນຫລືເປັນຕາຢ້ານຊ່ຳໃດເຮົາກໍ່ຕ້ອງຫາຍໃຈຄືເກົ່າ