5ວິທີ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານທີ່​ບໍ່​ມັກ

1.ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ

ຫາກທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຍາກທີ່ຈະເຮັດວຽກນຳຢ່າຟ້າວຄິດທີ່ຈະໂວຍວາຍສຽງດັງ ຫຼື ຂໍຖອນຕົວຈາກທີມເພາະຂໍແນະນໍາວ່າທ່ານຕ້ອງພະຍາຍາມປ່ຽນສະຖານະການອັນໜ້າຫງຸດຫງິດສູ່ຄວາມຕະຫຼົກ ມັນຊ່ວຍ​ໄດ້ສະເໝີ ຖ້າຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ມັກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມັກທ່ານກໍພຽງ​ແຕ່ຫົວໃຫ້ກັບມັນ ມັນໄດ້ຜົນສະເໝີ.

2.ຢ່າເຮັດວຽກກັບ​ໂຕປ່ວນ

ການບໍ່ປະທະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕ້ອງລົມ ບໍ່ຕ້ອງເຫັນໜ້າ ບໍ່ຕ້ອງຢູ່ໃກ້ກັນ ດັ່ງນັ້ນຖ້າບໍ່ມັກໃຜກໍຢູ່ໃຫ້ໄກຄົນນັ້ນເຊັ່ນ ນັ່ງໃຫ້ຫ່າງເວລາເຂົ້າປະຊຸມ ຫຼື ຍ້າຍໂຕະເຮັດວຽກໃຫ້ໄກອອກໄປອີກໜ້ອຍ​ໜຶ່ງພໍບໍ່ເຫັນໜ້າ ທ່ານກໍຈະລືມໄປວ່າເຂົາມີຕົວຕົນ.

3.ໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນເກາະກໍາບັງ.

ຖ້າທ່ານມີຕໍາ​ແໜ່ງເໜືອກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ມັກໜ້າກໍຈົ່ງໃຊ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງຕົນເອງນັ້ນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ວິທີນີ້ເບິ່ງຄືເປັນການໃຊ້ອໍານາດໃນທາງບໍ່ດີແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຜເດືອດຮ້ອນພຽງແຄ່ໃຊ້ ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທີ່ບໍ່ຢາກເຮັດວຽກນຳ.

4.ລວບລວມຫຼັກຖານ.

ເວລາບໍ່ມັກໃຜຕ້ອງມີເຫດຜົນບາງຢ່າງ​ເຊິ່ງແຕ່ຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ມັກມີພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຜິດກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດເລື່ອງນີ້ຄົງຕ້ອງເຖິງຫູບຸກຄົນພ້ອມຫຼັກຖານການກະທຳຜິດເພື່ອທີ່ຈະ​ເອົາຄົນບໍ່ດີອອກ ຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງປະສິດທິພາບສູງສຸດໃຫ້ກັບບໍລິສັດບໍໍພຽງ​ແຕ່ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ມັກໜ້າເຂົາຢ່າງດຽວ.

6.ເວົ້າກັນຕົງໆ

ໂຕປ່ວນໃນອອຟຟິດສ່ວນໃຫຍ່ມີ 2 ປະເພດຄື ຄົນແຜນສູງ ແລະ ຄົນບໍ່ສະຫຼາດໂດຍຄົນປະເພດທໍາອິດມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເລື່ອງປັ່ນປ່ວນໂດຍຕັ້ງໃຈ ສ່ວນຄົນປະເພດຫຼັງຈະເຮັດເລື່ອງນ້ອອຍໃຫ້ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວໂດຍຄົນທັງສອງປະເພດມັກບໍ່ຮູ້​ໂຕວ່າຕົນເອງເປັນ​ໂຕປ່ວນທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກຄົບຫາ ດັ່ງນັ້ນການເວົ້າກັນຕົງໆວ່າອີກຝ່າຍເປັນຄົນ​ແນວ​ໃດມີບັນຫາບ່ອນ ແລະ ຄວນແກ້ໄຂ​ແນວ​ໃດ ຈະເປັນທາງອອກທີ່ກົງໄປກົງມາ ແລະ ກົງຈຸດທີ່ສຸດຖ້າບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນທ່ານກໍຕ້ອງທົນກໍ້າກືນກັບພຶດຕິກໍາອັນ​ເຈັບຫົວຂອງຄົນ​ເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ໄປ.