4 ແຂວງພາກເໜືອ ເຊື່ອມຊຶມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ

 ບັນດາຄະນະພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 4 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລວມເຖິງຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດຊົນລະປະທານ ໄດ້ເຊື່ອມຊຶມກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊົນລະປະທານ ເຊິ່ງພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2015 ນີ້, ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ໂດຍມີທ່ານ ບຸນໄອ່ ໜູນວນນະວົງ ຮອງຫົວ ໜ້າຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ດຣ ສົມພອນ ຖານະສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊົນລະປະທານ ເຊິ່ງປະກອບມີ 9 ພາກ, 8 ໝວດ, 79 ມາດຕາ  ທີ່ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ການດຳເນີນກິດຈະການ ຊົນລະປະທານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈນຳເອົາກົດໝາຍນີ້ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດ ຜົນເປັນຈິງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ. ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຊົນລະປະທານ ເປັນຕົ້ນການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ເຕັກນິກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການສະໜອງນ້ຳ, ປ້ອງກັນໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄພນ້ຳຖ້ວມ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສຍ ຫາຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ, ສົ່ງເສີມການ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ທີ່ມາ http://kpl.gov.la/