4 ແຂວງປືກສາຫາລື ໂຄງການພັດທະນາຊົນ ລະກະເສດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂະແໜງຊົນລະປະທານ, ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈາກ 4 ແຂວງຄື: ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ ແລະ ຈຳປາສັກ ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງເນື້ອໃນບົດແນະນຳ ໂຄງການພັດທະນາຊົນລະ ກະເສດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PIAD ໃນກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ ແລະ ຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນ ນະເຂດ.

ໂອກາດນີ້ທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາຊົນລະກະເສດແບບມີສ່ວນຮ່ວມນີ້ ແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນກໍຄືອົງການ JICA ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະການຈັດຕັ້ງຂອງກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານຊົນລະກະເສດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ; ສະເພາະແຂວງພວກເຮົາແມ່ນຈັດຕັ້ງຢູ່ 2 ເມືອງຄື: ຈຳພອນ ແລະໄຊບູລີ ໂດຍສະເພາະໃນ ເມືອງຈຳພອນ ແມ່ນມີ 3 ໂຄງການ (ໂຄງການແກ້ງກອກເໜືອ, ໂພນທອງ-ດອນແຍງ, ຍອກຫ້ວຍບັກ), ເມືອງໄຊບູລີ ມີ 2 ໂຄງການ (ໂຄງການສົມສະອາດ, ຕົ້ນແຫນ) ເປົ້າໝາຍຫລັກແມ່ນປັບປຸງ ແລະກໍ່ສາງລະບົບຊົນລະປະທານ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຊາວນາ, ປັບປຸງຮູບແບບການຜະລິດກະສິກຳຂອງຊາວນາ ເພື່ອສ້າງຊາວນາຕົວແບບ ກໍຄືຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດໂດຍຜ່ານການເຝິກອົບຮົມ ແລະທັດສະນະສຶກສາ, ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຊາວນາ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານຊົນລະກະເສດ.

ທີ່ມາ http://kpl.gov.la/