4 ສັນຍານເຕືອນເມື່ອຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ

1.ຕື່ນມາແລ້ວມີອາການຂຶ້ນໄສ້ປວກຮາກ ນອກຈາກຈະເປັນອາການຂອງຄົນແພ້ທ້ອງແລ້ວ ຖ້າເປັນແບບນີ້ທຸກວັນອາດຈະເປັນເພາະການອັກເສບໃນກະເພາະອາຫານ ຫຼືເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບຕັບ ແລະຖົງນໍ້າບີ

2.ຫຼັງຈາກຕື່ນນອນຫາກປັດສະວະມີສີເຫຼືອງເຂັ້ມຄ່ອນໄປທາງສີນໍ້າຕານອ່ອນອາດຈະເປັນເພາະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຕັບ.

3.ຖ້າຫາກຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າແລ້ວມີອາການເຈັບຫົວ ຫຼືເມົາຫົວ ອາດຈະມີສາເຫດມາຈາກພະຍາດກະດູກສັນຫຼັງສ່ວນຄໍເສື່ອມ ຫຼືເລືອດຂຸ້ນຜິດປົກກະຕິ.

4.ຫາກມີອາການບວມຕາມຕົນໂຕ ແລະບໍ່ຍຸບຫຼັງຕື່ນນອນ 20 ນາທີ ອາດຈະມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະອະໄວຍະວະພາຍໃນ.