4 ວິທີ​ ເລືອກໝາກ​ໂມ​ໃຫ້​ຖືກໜ່ວຍ​ຫວານໆໆ!!

 

ເທັກ​ນິກ​ງ່າຍໆ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຊື້ໝາກ​ໂມ​ໃຫ້​ໄດ້​ໜ່ວຍ​ແດງໆຫວານໆ​

1. ເລືອກ​ໝາກ​ໂມ​ໂດຍ​ເບິ່ງ​ທີ່​ບໍລິເວນ​ຮູທາງ​ກົ້ນ​ຕ້ອງ​ປິດ​

2. ຄວນ​ເລືອກ​ໝາກໂມ​ໜ່ວຍທີ່​ມີ​ຂວັນບິດ​ເປັນ​ກຽວ​

3. ຄວນ​ເລືອກ​ໝາກ​ໂມໜ່ວຍ​ທີ່​ມີ​ເປືອກ​​ສີ​ເຂ້ມ​

4. ຄວນ​ເລືອກໝາກ​ໂມໜ່ວຍ​ທີ່​ແຊກຂອງເປືອກ​ລຽງ​ກັນ​ເປັນ​ລະບຽບ​

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ອ່ານ​ແລ້ວ​ ໃຜ​ທີ່​ມັກກິນ​ໝາກ​ໂມ​ ຕໍ່​ຈາກ​ນີ້​ໄປ​ກໍ​ນຳ​ເທັກ​ນິກ​ຂ້າງ​ເທິງ​ໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຊື້​​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້ໝາກ​ໂມໜ່ວຍທີ່ຫວານໆຊື່ນ​ໃຈ​​