4 ວິທີລ້າງລໍາໄສ້ໃຫຍ່ ຢັບຢັ້ງເຊື້ອລາ

ການຕິດເຊື້ອລາ ໂດຍສະເພາະແຄນດິດານັ້ນ ເປັນບັນຫາທີ່ມັກກວນໃຈສໍາລັບແມ່ຍິງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ 

ດຣ.ແກຣີ່ ນັລ ແນະນໍາວິທິແກ້ປັນຫາເບື້ອງຕົ້ນໄວ້ໃນ ໜັງສຶກິນດີເພື່ອຢູ່ດີ ຂອງສໍານັກພິມ ຄຣິນິກສຸຂະພາບວ່າ ການເຮັດຄວາມສະອາດລໍາໄສ້ໃຫຍ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດການຕິດເຊື້ອໄດ້ ໂດຍການປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຄວນງົດເຂົ້າໝົມປັງຂາວ ແລະທັນຍາພືດອົບແຫ້ງທີ່ຜ່ານການແປຮູບມາແລ້ວ ລວມເຖິງຊີ້ນສັດແປຮູບຕ່າງໆ

2. ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນຊີ, ໄບໂອຕິນ, ວິຕາມິນບີ 6 ຫຼືກິນຫົວຜັກທຽມ ເປັນອາຫານທຸກມື້

3. ດື່ມນໍ້າເອນໄຊຜັກ ແລະໝາກໄມ້ ເຊັ່ນ ນໍ້າໝາກຫຸ່ງ, ນໍ້າໝາກແຕງໂມ ຊຶ່ງຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດລໍາໄສ້   ແລະຮັກສາໂລກຊໍ້າເຮື້ອໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

4. ຕື່ມສາຫລ່າຍຄອມບຸ ລົງໃນນໍ້າຜັກລວມທີ່ປະສົມຈາກແຄຣດ ຫຼືເຊລໍຣີ່ ພຣາດສລີ ແລະຜັກຂົ່ມ ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຜັກລວມທີ່ມີໂພແທສຊຽມສູງຂຶ້ນ

     ນອກຈາກເຮັດໃຫ້ລໍາໄສ້ໃຫຍ່ສະອາດແລ້ວ ຍັງໝົດກົງວົນເລື່ອງການຕິດເຊື້ອລາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ອ່ອນກວ່າໄວ ແລະຈະຮູ້ສຶກອ່ອນໂຍນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.