4 ພຶດຕິກຳໃນຕອນເຊົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ

ມັນມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກຂຶ້ນ ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າບາງພຶດຕິກຳໃນຕອນເຊົ້າກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ມື້ນີ້ແອັດມິນມີ 4 ພຶດຕິກຳໃນຕອນເຊົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນມາຝາກ ເຊິ່ງຈະມີແນວໃດແນ່ນັ້ນເຮົາມາອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ

1.ຕອນເຊົ້ານອນຕື່ນສວາຍບໍ່ໄດ້ສຳພັດແສງແດດຍາມເຊົ້າ ຢ່າງໜ້ອຍຄົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຳພັດແສງແດດຍາມເຊົ້າ 20-30 ນາທີກໍ່ຍັງດີ

2.ຄົນທີ່ບໍ່ມັກອອກຳລັງກາຍໃນຕອນເຊົ້າ

3.ຄົນທີ່ບໍ່ກິນອາຫານເຊົ້າແຕ່ໄປເນັ້ນກິນອາຫານສວາຍ ແລະ ອາຫານຄ່ຳໃນປະລິມານຫຼາຍ

4.ນອນເກີນເວລາ ຈະສັງເກດໄດ້ວ່າຄົນທີ່ນອນ 10 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປແມ່ນຈະຕຸ້ຍງ່າຍກວ່າຄົນນອນຕາມເວລາປົກກຕິຄືມື້ໜຶ່ງບໍ່ກາຍ 7-9 ຊົ່ວໂມງ