4 ທ່າບໍລິຫານງ່າຍໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າທ້ອງແບນຮາບ ບໍ່ມີໄຂມັນສ່ວນເກີນ

4 ທ່າບໍລິຫານງ່າຍໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າທ້ອງແບນຮາບ ບໍ່ມີໄຂມັນສ່ວນເກີນ

ຊາຍຫາດ ແລະ ທະເລອາດຈະຫ່າງໄກເກີນໄປ ຫາກເຈົ້າຕ້ອງການມ່ວນໃນລະດູຮ້ອນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ບໍ່ຕ້ອງມາພະວົງກັບສ່ວນເກີນເທີ່ງໜ້າທ້ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມໝັ່ນໃຈທີ່ຈະໃສ່ຊຸດທ້າລົມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງສວຍງາມ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເລືອກເຂົ້າໄປອອກກຳລັງກາຍໃນຟິດເນສ ແລະ ຄວບຄຸມນ້ຳໜັກຈາກການຮັບປະທານອາຫານ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ຍັງບໍ່ເຫັນຜົນທີ່ແຕກຕ່າງເທົ່າໃດ ເຮົາຈື່ງມາສະເໜີການອອກກຳລັງກາຍງ່າຍໆທີ່ເຈົ້າເຮັດໄດ້ຢ່າງສະບາຍໆ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ໜ້າທ້ອງແບນຮາບໄດ້ດີອີກດ້ວຍ

ການອອກກຳລັງກາຍທັ້ງ 4 ທ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໜ້າທ້ອງຂອງເຈົ້າຮູ້ສຶກກະຊັບຂຶ້ນ ພ້ອມກັບຈພເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ມ່ວນໄປກັບການອອກກຳລັງກາຍນີ້ດ້ວຍ

ອອກກຳລັງກາຍທ່າທີ່ 1

ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງຊື້ດຳເບລນ້ອຍໆພໍດີມືຂອງເຈົ້າມາ 2 ອັນ ເພື່ອມາໃຊ້ຮັກສາສົມດຸນຂະນະອອກກຳລັງກາຍຂອງເຈົ້າ ແລະ ຈະເພີ່ມຄວາມມ່ວນຂອງເຈົ້າໂດຍ ການເປີດເພງທີ່ເຈົ້າມັກຟັງໄປພ້ອມກັບການອອກກຳລັງກາຍ ໃນມືຖືດຳເບລຂ້າງລະອັນ ຢືນແລ້ວອ້າຂາກວ້າງປະມານໜຶ່ງ ອຽງຕົວລົງໄປດ້ານຂ້າງພ້ອມກັບຊີ້ແຂນເບື້ອງໜຶ່ງຂຶ້ນກົງ ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າອອກກຳລັງກາຍທ່ານີ້ໄດ້ດົນເທົ່າທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ

ອອກກຳລັງກາຍທ່າທີ່ 2

ນັ່ງລົງກັບພື້ນຢືດຂາອອກໄປ ຍົກຂາຂຶ້ນມາສະລັບຊ້າຍຂວາ ແລະ ຕໍ່ດ້ວຍການໃຊ້ດຳເບລໜຶ່ງອັນ ສະລັບສົ່ງດຳເບລຈາກມືຊ້າຍໄປຂວາ ມືຂວາໄປຊ້າຍ ຮອດກັບຂາທີ່ຍົກຂຶ້ນມາສະລັບ ໂດຍການອອກກຳລັງກາຍທ່ານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທ້ອງກະຊັບແລ້ວ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍລົດເຊລລູໄລຕົ້ນຂາຂອງເຈົ້າໃຫ້ກະຊັບຂຶ້ນອີກດ້ວຍ

ອອກກຳລັງກາຍທ່າທີ່ 3

ທ່ານີ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການນອນອຽງກັບພື້ນ ແລ້ວແຂນຕີນພື້ນຂຶ້ນມາ ແລະ ຍົກຂາທັ້ງສອງຂ້າງຂຶ້ນມາພ້ອມກັນໂດຍຫ້າມຍໍຂາ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນມາເຖີງມືເຮົາທີ່ຢືດແຂນຂຶ້ນກົງໂດຍການເຮັດຊ້ຳເທື່ອລະ 10 – 20 ເທື່ອ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ

ອອກກຳລັງກາຍທ່າທີ່ 4

ຢືນໂຕກົງ ຍໍຂາລົງມາ ສອງມືປະຄອງທີ່ຂ້າງຫົວ ແລ້ວອຽງໄປທາງຂ້າງສະລັບມາກົງກາງແລ້ວໄປອີກຂ້າງໜຶ່ງ ໂດຍພະຍາຍາມໃຫ້ສອກໄປສຳພັດໄປຫົວເຂົ່າໄດ້ຍິ່ງດີ

ຖ້າຫາກອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍທ່າແບບນີ້ທຸກມື້ແລ້ວ ເຈົ້າຈະໄດ້ເຫັນຜົນຮ່່າງກາຍທີ່ເຈົ້າຝັນເຫັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື ການຮັບປະທານນ້ຳໃຫ້ໄດ້ 8 ແກ້ວໃນທຸກໆມື້ ກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງໜຶ່ງ