38ຂໍ໊ຄຸນສົມບັດຂອງຜັກຕຳນິນ

1.ຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານໂມເລກຸນປ້ອງກັນຄວາມເຊື່ອມຂອງເມັດເລືອດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ

2.ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວພັນຊ່ວຍສ້ອມແປງແລະສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ

3.ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂລກມະເຮັງ

4.ຊ່ວຍລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດໂລກມະເຮັງໃນກະເພາະອາຫານ

5.ຊ່ວຍຮັກສາໂລກເບົາຫວານໂດຍການນ້ຳເອົາເຄືອແກ່1ກຳມືເອົາມາຕົ້ມກັບນ້ຳຫລືຈະໃຊ້ນ້ຳປີບຈາກຫມາກດິບມາກິນມື້ລະ2ເທື່ອເຊົ້າແລງຈະຊ່ວຍລົດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ

6.ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກເລືອດຈາງ

7.ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈຂາດເລືອດຈື່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນອຳມະພາດນຳ

8.ຊ່ວຍບຳລຸງກະດູກແລະແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ

9.ຊ່ວຍບຳລຸງແລະຮັກສາສາຍຕາ(ວິນຕາມິນເອ)

10.ຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດ(ໃບ)

11.ຊ່ວຍເພີ່ມການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ

12.ຊ່ວຍປ້ອງກັນແລະຮັກສາໂລກລອດເລືອດແຂງຕີບຕັນແລະແຕກໄດ້

13.ຊ່ວຍບຳລຸງນ້ຳນົມແມ່(ໃບ)

14.ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂລກເລືອດອອກຕາມເຟັນແກ້ວ(ວິຕາມິນຊີ)

15.ໃຊ້ດັບພິດຮ້ອນໂຕຮ້ອນ

16.ຊ່ວຍລຸດອາການປ່ວຍ(ຮາກ)

17.ຊ່ວຍແກ້ປວດຮາກ

18.ແກ້ອາການວິນຫົວໂດຍການເອົາເຄືອຕຳນິນປົນກັບນ້ຳດື່ມ

19.ໃຊ້ແກ້ອາການຕາແດງເຈັບຕາ

20.ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດໂລກຈໍປະສານຕາເຊື່ອມແລະຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຊື່ອມຂອງສູນຈໍຕານຳອີກເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງນັ່ງຢູ່ຫນ້າຈໍຄອມດົນໆ

21.ແກ້ອາການຕາແດງຕາຟາງຕາຊ້ຳຕາປຽກ

22.ຊ່ວຍອາການແກ້ຕາຊ້ຳແດງ

23.ແກ້ອາການຕາຂາວ(ຮາກ)

24.ແກ້ອາການການແພ້ແນວກິນເປັນພິດ (ເຄືອ)

25.ຊ່ວຍລຸດອາການແໜ້ນທ້ອງ ໃຫ້ກິນໃບຕຳນິນສົດໆ

26.ໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍ(ເປືອກຮາກຫມາກ)

27.ຊ່ວຍຂັບສານພິດໃນລຳໄສ້(ໃບ)

28.ຊ່ວຍແກ້ຕຸ່ມຝົດເຫືອຄັນໃຊ້ໃບຕຳນິນມາຕຳແລ້ວທາບໍລິເວນທີ່ຄັນ(ໃບດອກ)

29.ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຖອກທ້ອງ(ໃບ)

30.ຊ່ວຍລຸດອາການຄັນແລະອັກເສບຈາກພືດທີ່ເປັນພິດຫລືຖືກແມງໄມ້ກັດ ເອົາໃບສົດ1ກຳມາຕຳໃຫ້ລະອຽດປະສົມນ້ຳແລ້ວປີບເອົານ້ຳມາທາບໍລິເວນດັງກ່າວ

31.ຊ່ວຍແກ້ຝີແດງ(ໃບ)

32.ຊ່ວຍດັບພິດຝີ(ໃບ)

33.ແກ້ອັກເສບ

34.ຊ່ວຍດັບພິດຕ່າງໆ

35.ໃຊ້ຮັກສາບາດອັກເສບໂດຍການເອົາໃບສົດຫລືຮາກສົດນຳມາຕຳແລ້ວປະໄວ້ບໍລິເວນບາດ

36.ຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດແສບປວດຮ້ອຍ(ໃບ)

37ຊ່ວຍແກ້ຂີ້ກາກດ້ວຍການໃຊ້ເມັດຕຳນິນປະສົມນ້ຳມັນຫມາກພ້າວແລ້ວທາບໍລິເວນທີ່ເປັນ

38.ຊ່ວຍແກ້ອາການຂາຈັງ(ໃບ)