30.ສຸດຍອດນະວັດຕະກຳອັດສະລິຍະທີ່ຖືກຄິດຂຶ້ນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາ''ງ່າຍຂຶ້ນ''

30.ສຸດຍອດນະວັດຕະກຳອັດສະລິຍະທີ່ຖືກຄິດຂຶ້ນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາ''ງ່າຍຂຶ້ນ''
ສິ່ງປະດິດທີ່ສຸດຍອດທີ່ສຸດ ມັນມີທີ່ມາຈາກຄວາມຄິດທີ່ບ້າທີ່ສຸດຂອງມະນຸດເຮົາ 
ພົບກັບ 30 ສຸດຍອກນະວັດຕະກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານ ''ງ່າຍຂຶ້ນ'' ຫລາຍເທົ່າ


1.ບ່ອນນອນເປົ່າລົມສຳລັບເບາະຫລັງ


2.ເຄື່ອງລ໋ອກປະຕູໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກະແຈ


3.ຊາມລ້າງຜັກ


4.ບ່ອນບອກຫນັງສືວ່າອ່ານຮອດຫນ້າໃດ


5.ບ່ອນວາງຈອກສຳລັບຕິດຢູ່ອ້າງອາບນຳ້


6.ຖ້ວຍປ໋ອບຄອນທີ່ແຍກແມັດໃຫ້


7.ກະໂລງທີ່ມີບ່ອນໄວ້ຟອຍນຳກັນ


8.ມີດສຳລັບປາດອະໂວຄາໂດ


9.ແບດຕາລີທີ່ມີຊ່ອງສຽບ USB


10.ໝໍ້ຈືນໄດ້ຫລາຍຢ່າງ


11.ບ່ອນວາງປື້ມ


12.ອຸປະກອນແຍກໄຂ້ແດງ


13.ລຳໂພງກັນນຳ້ແບບບູທູດ


14.ໂຕ໊ະລີດເຄື່ອງມີແວນ


15.ເຄື່ອງປິດຖົງເຂົ້ານົມແບບຄວາມຮ້ອນ


16.ບ່ອນວາງຖົງຢາງ


17.ເຄື່ອງຂວັກໄສ້ໃນຕ່າງໆ


18.ກ້ອງນ້ອຍໆພ້ອມແສງໄຟ


19.ສັນຍານວ່າງ


20.ເຄື່ອງປີ້ງເຂົ້ານົມປັງແບບໃສ


21.ອຸປະກອນຕັດກ້ວຍ


22.ອັນຄີບສະລັດ


23.ເຄື່ອງວັດໄລຍະນິ້ວມື


24.ມີດແລະອັນຕັກເຄັກໃນອັນດຽວ


25.ອັນຍົກເຂົ້າໜົມໃນກະປ໋ອງ


26.ເຄື່ອງປິ້ນຂະໜາດພົບພາ


27.ອຸປະກອນຄົນຊາສິລິໂຄນບີບໄດ້


28.ບ່ອນວາງສີທາເລັບ


29.ກະຕ່າລວກຜັກ


30.ໂຕຊ່ວຍດື່ມນຳ້ຈາກກ໋ອກ