3 ເທັກນິກຊ່ວຍຜູ້ນໍາສ້າງທີມໃຫ້ແຂງແຮງ

ການເປັນຜູ້ນໍາ ຄືຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານຈັດການຄົນ ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ນໍາຕ້ອງປັບບຸກຄະລິກໃຫ້ເຂົ້າກັບທຸກຄົນໃນທີມໄດ້ ແລະ ດຶງສັກຍະກະພາບຂອງລູກທີມອອກມາໃຊ້ງານໄດ້ເພື່ອສ້າງຄວາມແຂງແກ່ງຂອງອົງກອນ ການເປັນຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີທັກສະນະຫຼາກຫຼາຍກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະພຽງຮູ້ວ່າໃນທີມມີວຽກອະດິເຣກຫຍັງແດ່ ເທົ່ານີ້ຍັງບໍ່ພໍແຕ່ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ນໍາດ້ວຍ

1.ສ້າງວັດທະນະທໍາແຫ່ງການເຄົາລົບຕໍ່ກັນ

ການເຄົາລົບຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນສິ່ງພື້ນຖານຂອງມະນຸດທີ່ບາງຄັ້ງກໍ່ຫຼົງລືມກັນໄປ ຊຶ່ງຜູ້ນໍາທີມຕ້ອງຮູ້ວ່າບຸກຄະລິກຂອງລູກທີມແຕ່ລະຄົນເປັນແບບໃດ ແລະ ມີຄົນໃດໜຶ່ງບໍ່ຖືກກັນຫຼືບໍ່ ຈາກນັ້ນຕ້ອງສ້າງວັດທະນາທໍາແຫ່ງການເຄົາລົບ ແລະ ໃຫ້ກຽດຂື້ນມາເພື່ອກ້າວຂ້າມຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານັ້ນໄປ

ຖ້າມີຄົນເກັບຕົວຢູ່ໃນທີມ ທ່ານຕ້ອງເຄົາລົບດ້ວຍການໃຫ້ພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວແກ້ເຂົາ ແລະ ການທີ່ໂອ້ລົມກັບຄົນທີ່ມີນິໄສມັກເກັບຕົວເຂົ້າສັງຄົມຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງດີຂື້ນແຕ່ຄວນຊື່ນຊົມຊຶ່ງມີຄົນປະເພດໜຶ່ງຊຶ່ງໂຟກັດກັບການເຮັດວຽກຫຼາຍເປັນພິເສດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອາຊີວະເວດທະສາດກ່າວວ່າ ອາຊີວະເວດທະສາດຄືສາດທາງການແພດວ່າດ້ວຍເລື່ອງຂອງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮັດວຽກ

2.ຈົດຈໍາຄວາມສາມາດຂອງລູກທີມ

ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນທີມ ຜູ້ນໍາທີ່ດີບໍ່ຄວນລືມທີ່ຈະກ່າວຊື່ນຊົມ ແລະ ຟິດແບັກໃນທາງທີ່ດີແກ່ລູກນ້ອງ ການເຮັດແບບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຂັວນ ແລະ ກໍາລັງໃຈ ແຕ່ຍັງສ້າງຄວາມພັກດີຊຶ່ງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຢູ່ເໜືອກ່ວາການຮັບຟັງ ນອກຈາກນີ້ຄໍາຍ້ອງຊົມເຊີຍຍັງສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອມໃຈໃຫ້ຄົນໃນທີມ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການເຮັດວຽກແນ່ນອນ

3.ກະຕຸ້ນນໍາໄປສູ່ເປົ້າໝາຍ

ອາດເປັນການຍາກທີ່ຈະກະຕຸ້ນຄົນທີ່ມັກເກັບຕົວ ເພາະພວກເຂົາມັກບໍ່ຄ່ອຍເວົ້າກັບຄົນອື່ນ ລວມເຖິງຫົວໜ້າຂອງຕົນເອງ ແຕ່ມີຈັ່ງຫວະທີ່ໃຫ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ຜູ້ນໍາທີມຄວນໃຊ້ຈັ່ງຫວະນັ້ນກ່າວເຖິງເປົ້າໝາຍເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ເມື່ອລູກທີມມີຄວາມເຫັນແບບໃດ ຜູ້ນໍາທີມກໍ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມຄິດເຫັນ ເພື່ອສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບທຸກຄົນໃນຖານະສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈະກ້່ວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍ

ສາມຂໍ້ທີ່ກ່າວມານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ທີ່ຜູ້ນໍາທີມສາມາດສ້າງຄວາມແຂງແກ່ງໃຫ້ກັບທີມ ແລະ ສ້າງທີມທີ່ມີຄວາມສໍາພັນແຂງແຮງ