3 ສູດສະໝຸນໄພ ຮັກສາລິດສີດວງ

ລິດສີດວງທະວານ (Hemorrhoids ຫຼື Piles) ເກີດຈາກການທີ່ເຮົານັ້ນປ່ອຍໃຫ້ຖອກທ້ອງຕະຫຼອດ ແລະ ເວລາຖ່າຍກໍ່ຈະຖ່າຍອອກເປັນກ້ອນແຂງ ແລະຈະມີເລືອດສົດໄຫຼອອກມານໍາ ຊຶ່ງເມື່ອເອົາມືລູບຄໍາບໍລິເວນປາກທະວານ ຈະມີຫົວລິດສີດວງອອກມາເປັນກ້ອນເນື້ອນຸ່ມ ອັກເສບ ເຈັບປວດທໍລະມານຈົນນັ່ງພື້ນແຂງບໍ່ໄດ້.

ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດກໍ່ຄື:

1 ບໍ່ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຖອກທ້ອງເປັນເວລາດົນນານ ແລະໝັ່ນທໍາຄວາມສະອາດປາກທະວານທຸກຄັ້ງທີ່ຖ່າຍແລ້ວ.

2 ຫາກພົບວ່າຫົວລິດສີດວງທະວານອັກເສບ ບວມຫຼາຍ ແລະມີເລືອດສີແດງສົດໄຫຼບໍ່ຢຸດ ຄວນໄປຫາແພດໝໍໂດຍດ່ວນ.

3 ຖ້າປວດທີ່ຫົວລິດສີດວງທະວານ ໃຫ້ປະສົມນໍ້າອຸ່ນກັບໝາກພິລາ ແລ້ວລົງໄປນັ່ງແຊ່ຈັກ 20 ນາທີ ມື້ລະ 2-3 ຄັ້ງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄາຍອາການປວດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ການຮັກສາດ້ວຍສະໝຸນໄພ ມີວິທີດັ່ງນີ້:

1 ຢີ່ຫລ່າ: ໃຊ້ຢີ່ຫລ່າ 30 ກຣາມ ພິກໄທປົ່ນ 5 ກຣາມ ແລ້ວປະສົມນໍ້າເຜິ້ງປັ້ນເປັນລູກກອນ ກິນກ່ອນອາຫານ 5-7 ເມັດ ໃນຕອນເຊົ້າມືດ-ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກິນເບີເກືອຝຣັ່ງ 15 ກຣາມ ປະສົມນໍ້າໂຊດາຕາມເຂົ້າໄປເພື່ອໃຫ້ຂັບຖ່າຍສະດວກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

2 ເພັດສັງຄາດ: ການໃຊ້ເພັດສັງຄາດໃນການຮັກສາລິດສີດວງທະວານ ໃຊ້ໄດ້ໂດຍການໃຊ້ເຖົາສົດ ຍາວ 10 ຊມ ຊອຍເປັນຕອນນ້ອຍໆ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຫໍ່ດ້ວຍໝາກຂາມປຽກ ຫຼືໃບຜັກກາດດອງ ກິນກ່ອນ ຫຼືຫຼັງອາຫານກໍ່ໄດ້ ມື້ລະ 3 ຄັ້ງ ຫ້າມຄ້ຽວໃຫ້ກືນໝົດຫໍ່ ເພາະຖ້າຄຽວອາດຈະລະຄາຍເຄື່ອງເຍື່ອບຸໃນປາກໄດ້ນັ້ນເອງ.

3 ໝາກໂຕ່ນ: ສາມາດເຮັດໄດ້ 2 ແບບນັ້ນກໍ່ຄື ໃຊ້ເມັດແຫ້ງບົດໃຫ້ເປັນຖົງ ປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງ ປັ້ນເປັນລູກກອນ ກິນມື້ລະ 2-3 ເມັດ ຫຼັງອາຫານ ມື້ລະ 3 ຄັ້ງ ໃຊ້ເມັດແຫ້ງບົດເປັນຖົງ ຊົງກັບນໍ້າຮ້ອນ ດື່ມ 1 ບ່ວງຊາ ຕໍ່ນໍ້າ 1 ຈອກ ຮັບຮອງໄດ້ຜົນແນ່ນອນ.