3 ສະໜຸນໄພແກ້ອາການເຈັບຫົວເຂົ່າ

ອາການເຈັບຫົວເຂົ່າມັກເກີດຂຶ້ນກັບຄົນທີ່ກະດູກບໍ່ແຂງແຮງ ຜູ້ມີອາຍຸສູງ ໃຜທີ່ເຈັບຫົວເຂົ່າອາດຈະຮູ້ດີວ່າມັນທໍລະມານ ແລະ ລົບກວນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຫຼາຍ.

1.    ໝາກລຳໃຍ: ເມັດຂອງໝາກລຳໃຍ ເຊິ່ງນຳເອົາເມັດໝາກລຳໃຍສົດມາປະມານ 20 ເມັດ ມາທຸບໃຫ້ແຕກແລ້ວນຳໄປແຊ່ໃນ ເຫຼົ້າ 40 ດີກຣີໃຫ້ຖ້ວມ 1 ແກ້ວ ປະໄວ້ປະມານ 7 ມື້ຄົບກຳນົດໃຫ້ນຳເອົານໍ້າມາທາບໍລິເວນຫົວເຂົ່າມື້ລະ 1-2 ຄັ້ງ.

2.    ຂີງ: ມີສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ລວມໄປຮອດການບັນເທົາອາການເຈັບຫົວເຂົ່າ ແລະຫຼຸດການອັກເສບພາຍໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນ ຢ່າງດີ ໂດຍການດື່ມຊາຂິງ ຫຼື ດື່ມນໍ້າອຸ່ນທີ່ໃສ່ຂີງລົງໄປ 15 ນາທີ ກໍຈະຊ່ວຍອາການເຈັບຫົວເຂົ່າຈະດີຂຶ້ນ.

3.    ຂີ້ມິ້ນ: ບໍ່ພຽງແຕ່ມີດີໃນການບຳລຸງຜິວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຮັກ ສາອາການເຈັບຫົວເຂ່ົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີອີກດ້ວຍ ນຳຮາກຂີ້ມິ້ນມາແປະໃສ່ບໍລິເວນທີ່ປວດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າອາການເຈັບຫົວເຂົ່າຈະບັນເທົາລົງໄດ້ດ້ວຍສະໜຸນໄພທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍແຕ່ຖ້າຄວາມຈິງ ແລ້ວມີອາການເຈັບຫົວເຂົ່າຊຳ ເຮື້ອຄວນໄປພົບແພດເພື່ອຮັກສາຈະດີທີ່ສຸດ.