3 ພຶດຕິກຳ ທີ່ເຮັດໃຫເກີດລົມໃນກະເພາະອາຫານ ແລະເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດ

ອາການທ້ອງອືດ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງອາການທ້ອງອືດນີ້ ເກີດຈາກກາສ ຫຼືທາດແຫຼວໃນກະເພາະອາຫານ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຫຼີກລຽງກາສໃນກະເພາະອາຫານ ແລະກົດໄຫຼກັບ

1.ຍ່ອຍອາຫານຢ່າງຖືກຕ້ອງ: ເປັນບັນຫາສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະອາຫານທີ່ຖືກຍ່ອຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກໍ່ຕົວຂອງກາສໃນລຳໄສ້ໄດ້, ຖ້າຮ່າງກາຍຍ່ອຍອາຫານບໍ່ໄດ້ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດ, ນອກນີ້ ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດແບັກທີເລຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນລຳໄສ້ ການຍ່ອຍອາຫານທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໄດ້

2.ຫຼີກລຽງອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກາສໃນກະເພາະອາຫານ: ຄວນຫຼີກລຽງອາຫານທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄຂມັນ ທີ່ເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການເກີດກາສໃນກະເພາະອາຫານ, ອາຫານປະເພດນີ້ ຍັງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດກົດໄຫຼກັບໄດ້, ເມື່ອເກາະໃນກະເພາະອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເກີດການແໜ້ນທ້ອງ, ລວມເຖິງອາຫານປະເພດຈືນ, ທອດ ທີ່ຈະໄປສ້າງກາສໃນລຳໄສ້ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີປະລິມານເສັ້ນໃຍສູງ ເພາະມັນຈະເຂົ້າໄປຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງເຈົ້າເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດ ແລະກົດໄຫຼກັບມີ: ຫົວຫອມບົ່ວ, ໝາກເລັ່ນ, ຜະລິດຕະພັນນົມ ເປັນຕົ້ນ

3.ຫຼີກລຽງພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກາສໃນກະເພາະອາຫານ ແລະກົດໄຫຼກັບ:ນອກຈາກອາຫານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກາສໃນກະເພາະອາຫານແລ້ວ, ປະເພດເຄື່ອງດື່ມອັດລົມ, ການສູບຢາ ກໍເປັນການເພີ່ມປະລິມານອາກາດ ເຂົ້າໄປໃນລຳໄສ້ໄດ້ ເພາະການນຳເອົາອາກາດເຂົ້າສູ່ລະບົບຍ່ອຍອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ອືດທ້ອງ, ແໜ້ນທ້ອງໄດ້