3 ຂໍ້ດີຂອງໂຍຄະ ກັບ ການອອກກຳລັງກາຍຂອງຄົນຖືພາ

 

ການອອກກຳລັງກາຍມີຫຼາຍວິທີ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດໜັກໃນການເລືອກອອກກຳລັງກາຍຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ແຕ່ລະທ່ານ ໂຢຄະເປັນການອອກກຳລັງກາຍອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກແມ່ຖືພາຫຼາຍທ່ານ ອາດເພາະໄດ້ທັງສຸຂະພາບ ແລະ ສະມາທິຂະນະຝຶກດ້ວຍ.

ຂໍ້ດີຂອງການຝຶກໂຢຄະສຳລັບແມ່ຖືພາ

1. ຊ່ວຍເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ສະມາທິ.

2. ຊ່ວຍເລື່ອງການກຳນົດລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຈະນຳອັອກຊີເຈນບໍລິສຸດໄປຮອດລູກໃນທ້ອງ

3. ເປັນການຝຶກການຫາຍໃຈເພື່ອກຽມຕົວໃນການເກີດລູກ ແລະ ເກີດເປັນພະລັງທີ່ນຳໄປໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການເກີດໃຫ້ສາມາດເກີດລູກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

 

ທີ່ມາ:  http://mommy.teenee.com/