3ຄູ່​ນີ້ ຢ່າ​ໃຫ້​ມີ​ບັນຫາ

ການສື່ສານເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ຍິ່ງຄົນທີ່ຕ້ອງເວົ້າລົມກັນຢູ່ເປັນປະຈໍາການກະທົບຈາກວາຈາຍ່ອມເກີດຂຶ້ນແດ່ການສື່ສານໃນຄອບຄົວແບ່ງໄດ້ເປັນ 3 ຄູ່ດ້ວຍກັນຄື ຄູ່ຜົວ​ເມຍ ຄູ່ພໍ່ແມ່ລູກ ແລະຄູ່ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ.

ຄູ່ຜົວ​ເມຍ: ເປັນຄູ່ຫຼັກຂອງຄອບຄົວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວນັ້ນເຂັ້ມແຂງ ຫຼື ບໍ່ບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍໆລະຫວ່າງຜົວ​ເມຍ ກໍຄືຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ແມ້ກ່ອນໜ້ານີ້ຈະຫວານຊື່ນກໍຕາມ ພໍຢູ່ນຳ​ກັນ​ດົນໆ ຄວາມຮັກຄວາມຫວານໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ກໍເລີ່ມໜ້ອຍລົງດ້ວຍປັດໄຈຫຼາຍໆຢ່າງທັງການຫາລ້ຽງຊີບລ້ຽງດູລູກ ​ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃສ່ໃຈເລື່ອງການສື່ສານໃຫ້ຫຼາຍເພາະເປັນສະພານເຊື່ອມໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ວ່າເຮົາຍັງມີກັນ ແລະ ກັນ

ນອກຈາກຕ້ອງສື່ສານໃຫ້ເປັນນິໄສແລ້ວໃນລະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ ຍິ່ງຕ້ອງສື່ສານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເປັນພິເສດ ແລະ ຕ້ອງເຮັດຢ່າງລະມັດລະວັງອີກດ້ວຍ "ຖ້າຄົນສອງຄົນບໍ່ລົມກັນຈະຫາຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນມີບັນຫາ ບັນຫາໃນການສື່ສານໃນສະຖານະການເຊັ່ນນີ້ທີ່ພົບເລື້ອຍຄືງຽບບໍ່ເວົ້າຈາກັນ ຫຼື ຫາກລົມກັນກໍເວົ້າດ້ວຍນໍ້າສຽງ ຫຼື ຄໍາເວົ້າບໍ່ມ່ວນຫູ ປະເພດທີ່ຍິ່ງເວົ້າດີ​ຍິ່ງຜິດກັນໄປໃຫຍ່ ແລະ ເວົ້າໂດຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າໃຜຄົນໃດຄົນໜຶ່ງມີອໍານາດຫຼາຍກວ່າເປັນການໃຊ້ອໍານາດຕໍ່ກັນເປັນການສັ່ງ 3 ສິ່ງນີ້ເປັນ ບັນຫາພື້ນຖານທີ່ເຈີໃນການສື່ສານ​ແງ່ລົບຂອງຊີວິດຄູ່"

ຄູ່ພໍ່ແມ່ລູກ: ພໍ່ແມ່ຄວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈລູກ ແລະ ເຂົ້າໃຈພັດທະນາການຂອງລູກຕາມໄວ "ໃນ​ໄວເດັກນ້ອຍຢ່າເວົ້າດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍເພາະເຫດຜົນຂອງເດັກນ້ອຍເພີ່ມຕາມອາຍຸປະສົບການ ແລະ ຢ່າເວົ້າຍາວຫຼາຍເພາະສະມາທິຂອງເຂົາບໍ່ໄດ້ຍາວ ຖ້າພໍ່​ແມ່ເວົ້າຍາວໆລູກຈື່ບໍ່ໄດ້ພໍ່ແມ່ຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຂອງລູກດ້ວຍ ນອກຈາກນີ້ການສື່ສານຍັງ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກທີ່ພໍ່ແມ່ມີໃຫ້ລວມທັງຍັງເປັນການອົບຮົມສັ່ງສອນໄປໃນຕົວເພາະລູກຍັງຂາດປະສົບການ"

ຄູ່ອ້າຍ​ເອື້ອຍນ້ອງ: ພໍ່ແມ່ເປັນຄົນກາງທີ່ດີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຂອງອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງເປັນໄປດ້ວຍດີຫາກລູກໆມີບັນຫາພໍ່ແມ່ຕ້ອງຊ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຢ່າງມີເຫດຜົນການອົບຮົມລູກແບບສ້າງສັນຄວນງົດເວັ້ນການຮ້າຍດ່າ ຫຼື ອອກຄໍາສັ່ງໂດຍສະ​ເພາະຫາກລູກເປັນໄວໜຸ່ມເນື່ອງຈາກໄວນີ້ບໍ່ມັກການບັງຄັບດັ່ງນັ້ນ ອາດນໍາມາສູ່ການຕໍ່ຕ້ານຈາກລູກໄດ້ສິ່ງສໍາຄັນກໍຄືລະຫວ່າງການສື່ສານຄວນລ່ຽງການໃຊ້ອາລົມເພື່ອປ້ອງກັນການຕໍ່ຕ້ານ ຫຼື ຄວາມຂັດແຍ່ງຈຸດສໍາຄັນກໍຄືພໍ່ແມ່ຕ້ອງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປກັບລູກ.