3ຂັ້ນຕອນຂອງການຂຽນຄິ້ວແບບເກົາຫຼີ

ໃນການແຕ່ງໜ້ານັ້ນ,ການຂຽນຄິ້ວເປັນສິ່ງສຳຄັນເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໂຄງໜ້າແລະປັບໃບໜ້າເຮົາຢ່າງດີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າເບິ່ງຄືລຽວ ຫຼື ອ່ອນກ່ວາໄວຫຼາຍຂື້ນແລະໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ '' ການຂຽນຄິ້ວ '' ແບບທຳມະດາ ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດ Style ສາວ Korea ນັ້ນ ກໍເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ

ແຕ່ວ່າຄິ້ວປະເພດນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ເໝາະກັບທຸກຄົນສະເໝີໄປເພາະບາງຄົນຂຽນຄິ້ວອາດເບິ່ງຄືແກ່ກວ່າໄວຂຶ້ນກໍໄດ້ ຮູບຄິ້ວທີ່ເໝາະສົມສຳລັບແຕ່ລະຮູບໜ້າ

ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄິ້ວປະຈຳ Band Benefit ນາງສາວ Jared Biley ບອກວ່າການເຮັດໃຫ້ຮູບຄິ້ວມີຄວາມໂຄ້ງເລັກນ້ອຍຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຄືອ່ອນກວ່າໄວໂດຍ 3 ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້

1 ແຕ້ມໂຄງຄິ້ວເລີ່ມຕົ້ນຈາກຫົວຄິ້ວກ່ອນ ແລະ ຄ່ອຍໆຂຽນໄປຕາມຄິ້ວ,ໂດຍໃຫ້ມຸມຄິ້ວໂຄ້ງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ

2 ລະບາຍຄິ້ວໃຫ້ເປັນຮູບຊົງ

3 ຫາງຄິ້ວຕ້ອງຢູ່ເລີຍຫາງຕາ 3ວິທີງ່າຍໆສຳຫລັບສາວໆໂດຍສະເພາະເລີຍ

ລອງໄປແຕ້ມກັນເບິ່ງເດີ້