25.ພາບທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ ທີ່ຜິດກົດໝາຍແລະຖືກສັ່ງຫ້າມເຜິຍແຜ່ຈາກເກົາຫລີເໜືອ

 25.ພາບທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ ທີ່ຜິດກົດໝາຍແລະຖືກສັ່ງຫ້າມເຜິຍແຜ່ຈາກເກົາຫລີເໜືອ
 ປະເທດເກົາຫລີເໝືອເປັນປະເທດທີ່ເອີ້ນໄດ້ວ່າມີກົດລະບຽບຫລາຍກວ່າປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ ດັ່ງນັ້ນບາງສິ່ງທີ່ເຮົາມອງຂ້າມວ່າເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ຈຶ່ງອາດເປັນເລື່ອງຜິດກົດຫມາຍໃນປະເທດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມລຶກລັບແຫ່ງນີ້
ແລະນີ້ຄື 25 ພາບຖ່າຍຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫລີ ທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະຖືກຫ້າມຖ່າຍຫລືນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ແຕ່ກໍ່ຖືກລັກລອບນຳມາອອກໄດ້ໂດຍຊ່າງພາບ Eric Lafforgue


1.ເມື່ອມີນັກທ່ອງທ່ຽວມາເລະຕາມໝູ່ບ້ານ ໄດ້ຖ່າຍຮູບຂະນະປະຊາຊົນຫຼີ້ນຄອມພິວເຕີແຕ່ເມື່ອພົບວ່າບໍ່ມີໄຟຟ້າພວກເຂົາກໍ່ຈະບອກໃຫ້ລົບຮູບຖີ້ມ


2.ພາບຂອງຜູ້ຄົນກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ເຊັ່ນກັນ


3.ລວມທັງພາບຂອງກອງທັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍສະເພາະຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ


4.ເດັກນ້ອຍແລ່ນຫລີ້ນກາງທາງເພາະລື້ງເຄີຍກັບເກົາຫລີເໜືອທີ່ມີລົດພຽງບໍ່ຮອດ3-4ຄັນ


5.ພາບຄວາມເປັນລະບຽບເຊັ່ນການທີ່ເດັກຊາຍໂຕນ້ອຍອອກມາຢືນຂວາງທາງເປັນການບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ


6.ລວມທັງຮູບພາບຂອງປະຊາຊົນທີ່ນຳ້ໜັກຕຳ່ກ່ວາມາດຕະຖານເພາະຂາດແຄນອາຫານ


7.ຮູບພາບນີ້ກໍ່ຈະຖືກສັ່ງໃຫ້ລົບເນື່ອງຈາກວ່າຖ່າຍຕິດອຸໂມງລົດໄຟໃຕ້ດິນ


8.ທຸກຄົນໃນບໍລິເວນນັ້ນຮ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຖ່າຍພາບນີ້ ເພາະຮູບແຕ້ມນັ້ນຍັງບໍ່ແລ້ວ


9.ຮູບພາບທີ່ທະຫານກຳລັງຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກຜ່ອນຄາຍເກີນໄປຈຶ່ງຕ້ອງຫ້າມ


10.ທະຫານກຳລັງເຮັດວຽກຊ່ວຍດຫລືອຊາວບ້ານ


11.ທຸກຄົນຕ້ອງແຕ່ງໂຕດູດີສະເຫມີ ເມື່ອຂໍຖ່າຍຮູບ ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນກໍ່ຟ້າວບອກໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນນຸ່ງເສື້ອເຊີດທັນທີ


12.ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳລັງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢ່າງເຄັ່ງຄັດກໍ່ເປັນສິ່ງກົດຫມາຍ


13.ປະຊາຊົນກຳລັງເຂົ້າແຖວຖ້າຂຶ້ນລົດ


14.ຊາຍຄົນຫນຶ່ງກຳລັງຕຶກປາໂດຍທີ່ໃຊກົງລົດໃຫຍ່ແທນເຮືອ


15.ການເຂົ້າເບິ່ງສັດນຳ້ສະແດງນັ້ນທ່ານສາມາດຖ່າຍພາຍຕ່າງໆໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ຖ່າຍພາບທະຫານທີ່ຖືກສັ່ງໃຫ້ມາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ເບິ່ງ


16.ທະຫານຄົນຫນຶ່ງກຳລັງລັກນອນ


17.ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເດີນທາງມາເບິ່ງ ທາງການຈະໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເບິ່ງພາບຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່ເດັກນ້ອຍບາງຄົນນັ້ນບໍ່ເຄີຍຂຶ້ນຄັນໃດເລື່ອນມາກ່ອນ


18.ຫ້າມຖ່າຍພາບຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງທ່າທາງການເຄົາລົບພາບຂອງຜູ້ນຳ


19.ບາງບ້ານທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນບ້ານໂຕຢ່າງສຳລັບເຂົ້າຊົມ ແຕ່ບາງຈຸດກໍ່ຍັງມີສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກເຖີງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ຍາກລຳບາກ


20.ໄກດະ ມັກຈະບອກວ່າ ບໍ່ຕ້ອງອອກໄປນອກດອກ ເພາະ ທຸກໆຄົນ ກໍ່ຄືກັນ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຄວາມຈິງ


21.ການເຮັດວຽກຂອງຊ່າງທີ່ບໍ່ມີຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ


22.ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນໄດ້ໜ້ອຍຄັ້ງແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ບັນທຶກຮູບ


23.ບາງຄັ້ງ ໄກດະຈະບອກວ່າຫ້າມຖ່າຍພາບໂດຍໃຊ້ແຟລ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຕົກໃຈຫຼືຢ້ານ


24.ວິຖີຊີວິດທີ່ຍາກລຳບາກຂອງເດັກນ້ອຍຊາວເກົາຫລີເນື້ອ


25.ຄົນບໍ່ມີບ້ານຢູ່ເກົາຫລີເໜືອບັນຫາທີ່ຖືກຫ້າມເຜີຍແຜ່ສູ່ສາຍຕາຂອງຊາວໂລກ