24.ຮູບພາບແລະເລື່ອງລາວທີ່ລາວທີ່ເບິ່ງຄືເປັນລິຄິດຟ້າຫຼາຍກວ່າຄວາມບັງເອີນ

24.ຮູບພາບແລະເລື່ອງລາວທີ່ລາວທີ່ເບິ່ງຄືເປັນລິຄິດຟ້າຫຼາຍກວ່າຄວາມບັງເອີນ
ພົມລິຄິດ ອາດຟັງຄືເປັນເລື່ອງລະເມີເຜີຝັນ ຈົນເຈົ້າໄດ້ພົບດ້ວຍໂຕເຈົ້າເອງ


1.ຊາຍນຸ່ມທາງຂ້າງຊ້າຍມືໄດ້ບັງເອີນຖ່າຍຮູບຕິດກັບຄອວຄົວຂອງເມຍໃນອານາຄົດ 7 ປີຕໍ່ມາທັງສອງໄດ້ພົບກັນ


2.ຜົວແລະເມຍໃນຕອນອາຍຸ 10 ປີ ທີ່ຖ່າຍຮູບໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນ


3.ກຸ່ມເດັກນ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກກັນແຕ່ບັງເອີນໄດ້ຖ່າຍຮູບດຽວກັນແລະຕໍ່ມາພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານກັນ


4.ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຖືກກັນປານໃດຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານກັນ


5.ຄູ່ຮັກໄວລຸ້ນທີ່ Woodstock ໃນອີກ 48 ປີຕໍ່ມາ


6.ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງທີ່ຫລົງຮັກເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຕອນຂີ່ມ້າມຸນແຕ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍປີກວ່າຈະບອກຄວາມໃນໃຈ


7.ການທີ່ສອງຄົນໄດ້ພົບແລະເຕີບໃຫຍ່ນຳກັນຈົນພັດທະນາເປັນຄວາມຮັກ ກໍ່ສາມາດເອີ້ນໄດ້ວ່າພົມລິຄິດ


8.ຜູ້ຍິງຈາກແຄນນາດາແລະຊາຍໜຸ່ມຈາກຝຮັ່ງເສດໄດ້ພົບຮັກກັນໃນປະເທດໄທ


9.ສາວໄວລຸ້ນທີ່ແອບມັກກັນ ແລະ ໄດ້ພົບກັນອີກຄັ້ງໃນງານແຕ່ງງານຂອງພີ່ນ້ອງ


10.Michael and Natali ຄູ່ຮັກທີ່ເຄີຍເປັນໝູ່ກັນໃນສະໄຫມຍັງນ້ອຍແຕ່ຂາດການຕິດຕໍ່ໄປດົນກວ່າ 20 ປີ ຈົນໄດ້ພົບກັນອີກຄັ້ງທາງ Facebook


11.ເດັກຊາຍຖືແວນແລະຖືດອກໄມ້ໃນງານແຕ່ງງານຂອງໝູ່ພໍ່


12.Heather ສາວທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດປ່ຽນອະໄວຍະວະ ແລະ Chirs ຊາຍແປກຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິຈາກອະໄວຍະວະໃຫ້ກັບນາງຕໍ່ມາພວກເຂົາຕົກຫລຸມຮັກກັນແລະແຕ່ງງານກັນ


13.ອາດີດໝູ່ສະໄຫມມັດທະຍົມ ທີ່ຕໍ່ມາກາຍເປັນຜົວເມຍກັນ


14.ສາວທີ່ທະວິດຂໍ້ຄວາມຕາມຫາບັດຜ່ານເຂົ້າສວນສັດແຕ່ໄດ້ຜົວມາແທນ><


15.ຄູ່ຮັກທີຫາກໍ່ພົບວ່າເຄີຍເປັນໝູ່ຮ່ວມຊັ້ນກັນໃນຊັ້ນອານຸບານ


16.ເດັກນ້ອຍທີ່ພົບກັນຍ້ອນພໍ່ແມ່ຍ້າຍບ້ານມາຢູ່ໃກ້ກັນແລະພາບໃນວັນຄົບຮອບ 25 ປີ ຂອງການແຕ່ງງານ 


17.60ປີ ຕໍ່ມາ


18.ຄົນແປກຫນ້າທີ່ພົບກັນຕອນເອົາຜ້າໄປຊັກແລະຈົດໝາຍຊວນອອກເດດສະບັບທຳອິດຂອງພວກເຂົາ


19.ນັກເຕະບານທີ່ຖືກຍ້າຍໂຮງຮຽນມາແລະເຊີຍລີດເດີຄົນງາມ


20.ຄູ່ຮັກພົບກັນທາງທະວິດເຕີ ກ່ອນນັດພົບກັນໃນຊີວິດຈິງ


21.ຮູບແຕ້ມໃນຕອນຍັງນ້ອຍ ທີ່ກາຍເປັນຈິງໃນຕໍ່ມາ


22.ໜຸ່ມສາວທີ່ລົມກັນທາງອອນລາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າອີກຝ່າຍຫາກໍ່ຍ້າຍມາເຮັດວຽກບ່ອນດຽວກັນ


23.ໜຸ່ມສາວທີ່ພົບກັນໃນເວບຫາຄູ່ເດດກ່ອນທີ່ຈະພົບວ່າເຄີຍເປັນໝູ່ກັນສະໄຫມອານຸບານ


24.ຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງບໍ່ສະບາຍເປັນໂລກລົ້ມລົງຈົນຄວາມຊົງຈຳຫາຍໄປ ແລະ ແຟນ ທີ່ຈີບນາງໃຫມ່ຈົນທັງສອງໄດ້ຮັກກັນອີກຄັ້ງ