21.ໄອເດຍໃນການ '' ຈັດຈານອາຫານ'' ໃຫ້ຄືຢູ່ໃນໂລກແຟນຕາຊີ!!

 21.ໄອເດຍໃນການ '' ຈັດຈານອາຫານ'' ໃຫ້ຄືຢູ່ໃນໂລກແຟນຕາຊີ!!
ຖ້າການເສີບອາຫານລົງຈານທີ່ຂາວສະອາດກາຍເປັນເລື່ອງຫນ້າເບື່ອສຳລັບທ່ານ ຂໍເນະນຳແນວທາງແປກໃຫມ່ໃນການຈັດວາງອາຫານ

21.ໄອເດຍສຸດຕະຫລົກ ການຈັດຈານອາຫານທີ່ລຳ້ໂລກທີ່ສຸດ

1.ບ່ອນຕາກອາຫານ


2.ຈັດຈານເທິງຮູບຈານ


3.ຈານຮູບຊັກໂຄ້ກ


4.ຈານຮູບເກີບ


5.ຮຽນແບບການເຈາະຫີນ


6.ນຸ້ມຢູ່ເທິງຫມອນ


7.ອາຫານໃນກອງຊາຍ


8.ປະໂຫຍດຂອງ Hoverboard


9.ຮູ້ສຶກໄດ້ກິນແຕ່ແກ້ວດຽວ


10.ຊັ້ນສຳລັບເຂົ້າໜົມ


11.ກະປ໋ອງບໍ່ໄດ້ເປື້ອນປານໃດ


12.ວິຖີທຳມະຊາດ


13.ຈານທອງຄຳເປັນທຳມະດາເກີນໄປ


14.ຢີຫຼາບນ້ອຍເສີບອາຫານ


15.ຈັດເຕັມໃນກ່ອງເຄື່ອງມື


16.ເສີບແບບໃນຕະຂໍເຫຼັກ


17.ຈານເຕົາລີດ


18.ກິນແລ້ວກໍລ້າງມືໄດ້ເລີຍ ເຢ້..


19.ທົດລອງເປັນໜູຕິດກັບດັກ


20.ຈານສຽມ


21.ເທລົງໂຕ໊ະໄດ້ເລີຍ..