2020 ລາວວາງຍອດລາຍຮັບປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 2.450 ໂດລາຕໍ່ຫົວຄົນ

ສະພາບລວມໃນໄລຍະຜ່ານ ມາແມ່ນເຫັນວ່າສະພາບການຂອງໂລກ ແລະພາກພື້ນໄດ້ມີການຜັນປ່ຽນຢ່າງສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ຊຶ່ງມີ ຫຼາຍດ້ານທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ແລະການຮ່ວມມືເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,

ໂດຍລວມແມ່ນ ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການດຳເນີນທຸລະກິດ-ການລົງທຶນ,ການຜະລິດບໍລິການຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະຄວາມບຸກບືນສ້າງຜົນງານຂອງບັນດາສະມາຊິກພັກພະນັກງານ ແລະຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງປະຊາຊົນທຸກໆຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມເພື່ອສ້າງຜົນງານຂອງຕົນໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງແຮງຊຸກດັນໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2020.

ອີງຕາມເອກະສານພາກທີໜຶ່ງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2020 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກພຶດ ຕິກຳຕົວຈິງຂອງຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ ດ້ວຍອັດຕາສະເລ່ຍ 7,94% ຕໍ່ປີ (ແຜນການ 8% ຂຶ້ນໄປ) ຊຶ່ງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເສດ ຖະກິດແມ່ນຍ້ອນລັດຖະບານມີລະບົບກົນໄກ ແລະມາດຖານການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບປົກ ກະຕິສະແດງອອກປະຊາຊົນລາວມີວຽກເຮັດງານທຳສ້າງລາຍໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າດີ ຂຶ້ນເທື່ອລະບາດກ້າວ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ, ການຜະລິດຂອງຂະແໜງກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະການບໍລິການໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ເພີ່ງພໍໃຈ, ການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ, ການລົງທຶນທັງພາກລັດເອກະຊົນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປະຕິບັດໄດ້ບັນລຸຄາດໝາຍແຜນການໃນ ແຕ່ລະປີ.

ສຳລັບແຜນການຂອງການພັດທະນາປະເທດຮອດປີ 2020 ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວ ສ້າງໄດ້ບາດລ້ຽວໃໝ່ໃນການພັດທະນາໃຫ້ກາຍ ເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູມປັນຍາ, ສີຂຽວ-ຍືນຍົງ ແລະລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດສະ ເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 4 ເທົ່າທຽບໃສ່ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນມີອຸດສາຫະກຳ ເສົາຄ້ຳ ແລະໂຄງລ່າງພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບການ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະທັນສະໄໝເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນພ້ອມດຽວກັນນັ້ນສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກສາມັກຄີປອງດອງປະຊາທິປະໄຕຍຸຕິທຳ ແລະສີວິ ໄລປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຮັ່ງມີຜາສຸກເປັນປຶກແຜ່ນ ໂດຍສະເພາະ 2020 ສປປ ລາວ ສູ້ຊົນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (GDP) ໃຫ້ໄດ້ 3.100 ໂດລາ ແລະລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ຈະໄດ້ປະມານ 2.450 ໂດລາ ຄຽງຄູກັນນັ້ນການຂະຫຍາຍຂອງ GDP ສະເລ່ຍໃຫ້ໄດ້ຢ່າງນ້ອຍ 7,5% ຕໍ່ ປີຂຶ້ນໄປ ໃນນັ້ນກະສິກຳສະເລ່ຍ 3,2% ກວມເອົາ 19% ຂອງ GDP, ອຸດສາຫະກຳສະເລ່ຍ 9,3% ກວມເອົາ 32% ຂອງ GDP, ບໍລິການສະເລ່ຍ 8,9% ກວມເອົາ 41% ຂອງ GDP (ບໍ່ລວມພາສີຂາເຂົ້າ).

Cr: http://www.sedthakid.la