20.ຮູບພາບ ''Cosplay'' ຂັ້ນເທບ ທີ່ຄືຈົນຄິດວ່າໂຕແທ້ມາເອງ!!!

20.ຮູບພາບ ''Cosplay'' ຂັ້ນເທບ ທີ່ຄືຈົນຄິດວ່າໂຕແທ້ມາເອງ!!! 
ການ Cosplay ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຄືການ Cosplay ທີ່ນອກຈາກຈະຄືຕົ້ນສະບັບແລ້ວ ຍັງຕ້ອງເຂົ້າເຖີງຈິດວິນຍານຂອງຄວາມເປັນໂຕລະຄອນນັ້ນໆ ໄດ້ຢ່າງຄືແທ້ໆອີກດ້ວຍ

1.ເດັກນ້ອຍຈາກ ລັດເຊ ຈາກ Up


2.ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ແມ່ນ Alyson Tabbitha ບໍ່ແມ່ນ ວັນເດີວູເມັ້ນ


3.Joker


4.Jonh snow 


5.ເອັດເວີດ ມືມີດຕັດ


6.ເຫີໄມໂອນີ ເກນເຈີ


7.ວູຟໍລີນ


8.ທີຮຽນ ແລນນິສະຕີ


9.ເຄີເລັດ ໝານ້ອຍຜູ້ກ້າຫານ


10.ມາດເຈີລີ ໄທເຮ Xenia Shelkovskaya


11.ເຈ ກັບ ບ໋ອບ (ໃບ້) ຄູ່ຫູປ່ວນໂລກ


12.ແພດທິກ ເບເມັນ


13.Talor swift 


14.ເມລາເນຍ ທັມ


15.ຄົນເລັກ


16.ແຄດນິວ ເອເວີດີນ


17.ບາລັດ ໂອບາມາ


18.ກັບຕັນແຈ໋ກ ສະແປໂລ


19.ເວັນເດຍ ແອັດດັມ


20.ລຸດ ສະກາຍວອກເກີ